Zbiór kartograficzny

Sygnatura
42/1457/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany wsi, miast, lasów, wód- rzek i jezior. Mapy topograficzne: powiatów, wojskowe, wojenne, melioracyjne, o różnych skalach.Mapy administracyjne i komunikacyjne- województwa, powiatów. Mapy: świata, Europy, Prus, Niemiec, Polski. Mapy domen, sieci kolejowych zakup 2002: mapa Regnum Borussiae Glorioe auspicijs Serenissim [...] autorstwa Johanna Baptysty Homanna zakup 2004: Plan geodezyjny Domeny Morliny dopływ 2005.: miasto Ostróda, PGR Grunwald, RZD Bałcyny 1963-1979 dopływ 2008: mapa zasadnicza, nakładki tematyczne:sieci uzbrojenia terenu,realizacyjne uzgodnienia projektowe (777arkuszy) 1970-1996; mapa zasadnicza , mapa ewidencji gruntów na planszy, metryka mapy (622 arkusze) 1960-1996 dopływ 2009: opracowania tematyczne czystorysy map tematycznych, ewidencja gruntów i budynków mapa ewidencyjna, gleboznawcza, klasyfikacja gruntów, analiza operatu (475 arkuszy) [1936] 1958-1999 dopływ 2010: Deutsche Heereskarte, miejscowość Oszmiana (Białoruś) 1944-1944 (sygn.1526), plan osiedla Dajtki, granice miasta 1966 r., Nikielkowo, Szypry, Zalbki, Platyny - pow.ostródzki, wieś Brusiny, gromada Borusiny, Falknowo Małe - pow. suski 1949-1965 17 j.a. (sygn.1527-1543), mapa domeny Narzym 1908-1913 (sygn.1544) dopływ 2012: mapa przeglądowa z podziałem sekcyjnym - Orneta, Lidzbark Warmiński, gminy: Lidzbark Warmiński, Lubomino, Wójtowo-PGR Biała Wola, Kiwity 1960-2005 (713 arkuszy) 3 arkusze map 1947-1947 (przes. z zespołu Urząd Katastralny w Pasłęku) dopływ 2014: Rysunek stawu młyńskiego wraz z okolicą w Kętrzynie 1833; kopia wyk.w 1927 r. (sygn.6139) Mapa topograficzna województwa, powiatów, województwa suwalskiego, województwa elblaskiego, mapa Prus Wschodnich (1920-1939), Szencz (1940), atlas Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1940, 1974-1997 dopływ 2016: 28 arkuszy przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie 1908-1908 mapy: sytuacyjno-wysokościowa i zasadnicza województwa olsztyńskiego 1958-1994 832 arkusze mapa powiatu nidzickiego opracowana przez radcę szkolnego P.Radtke, 1931 sygn.7183 dopływ 2017: mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, w skali 1:1000 (wstęgowe), mapa przeglądowa obrębów geodezyjnych powiatu olsztyńskiego w skali 1:25 000, mapa zasadnicza w skali 1:5000 (cyjanotypy, zdjęcia), katalogi i mapy przeglądowe punktów triangulacyjnych i poligonowych 1961-2003 2054 arkusze mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; mapa zasadnicza w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; pierworys mapy sytuacyjno - wysokościowej 1:500, 1:1000, 1:2000; pierworys mapy sytuacyjnej 1:1000; pierworys mapy zasadniczej 1:500, 1:1000 2306 arkuszy mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 1:1000; mapa sytuacyjna 1:1000; mapa zasadnicza 1:500, 1:000; pierworys mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:500, 1:1000; pierworys mapy zasadniczej 1:1000 1971-2013 2355 arkuszy mapa sytuacyjno-wysokościowa, mapa sytuacyjna, mapa zasadnicza, pierworysy map 1: 500, 1:1000 2824 arkuszy dopływ 2018:mapy glebowo-rolnicze w skali 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:1000 1966-2004 684 arkusze

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1664-2013

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1664-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17406

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak