Urząd Domenalno - Rentowy w Biskupcu

Sygnatura
42/1530/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Domänen Polizei Amt Bischofsburg [sprawa rakarni, wydzierżawianie prawa połowu ryb, wykorzystywania trzciny i sitowia, sprawy gruntów domenalnych, m.in.proboszczowskiego majątku Kramarka], 1854-1874 sygn. 1-5.

Dzieje twórcy:

Obszar powiatu biskupieckiego został zasiedlony w XIV wieku (po r. 1325, a zwłaszcza w drudiej połowie tego wieku). Po roku 1379 została zbudowana strażnica w Biskupcu, a później zamek z osadą służebną. W 1395 r. biskup warmiński Henryk Sorbom wystawił dokument o lokacji miasta na 160-ciu łanach chełmińskich. Południowo-wschodnia część Warmii stanowiła faktycznie, choć nieformalnie, komornictwo biskupieckie. Do 1772 r. komornictwo to znajdowało się we władaniu biskupów warmińskich. Po pierwszym rozbiorze Polski (w 1772 r.) obszar ten znalazł się pod panowaniem pruskim. Biskupie wsie i folwarki stały się domeną biskupiecką stanowiącą własnośc królów pruskich. Domena ta istniała także w XIX w. Miasto było siedzibą zarządcy domeny: intendenta a od 1874 r. rentamtmana. Urząd ten wytworzył registraturę, której tylko nierielka częśc została uratowana po 1945 r.

Daty skrajne:

1854-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1854-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänen Rent - Amt Bischofsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak