Urząd Stanu Cywilnego w Różynce pow. lidzbarski

Sygnatura
42/1862/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń 1897-1900,1906-1909, 1913 Księgi małżeństw 1901-1904,1907-1910, 1929-1930, 1932, 1936 Księgi zgonów 1897-1910, 1913-1914, 1916, 1932

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. Urząd Stanu Cywilnego w Różynce został utworzony 01.01.1897r.

Daty skrajne:

1897-1910, 1913-1916, 1929-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1909, 1913-1916, 1929-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Rosengarth

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak