Towarzystwo Kredytowe Miejskie Białostockie

Sygnatura
4/337/0
Daty skrajne
1908-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Generalia Instrukcje, protokoły posiedzeń 1908-1915, sygn. 1-8. Specialia Sprawy udzielania pożyczek 1910-1915, sygn. 9-201. Akta zawierają z reguły plany nieruchomości pod zastaw których przydzielono pożyczki mieszkańcom miasta Białegostoku, m.in. plany hotelu Spółki Akcyjnej „Ritz”, a także materiały organizacyjne w/w spółki

Dzieje twórcy:

Towarzystwo Kredytowe w Białymstoku utworzono formalnie w 1907r. jednak faktyczną działalność rozpoczęło w 1910r.po uzyskaniu niezbędnych kapitałów umożliwiających udzielanie pożyczek pod zastaw nieruchomości. Towarzystwo było instytucją o charakterze prywatnego stowarzyszenia białostockich przemysłowców, kupców i finansistów-właścicieli nieruchomości. Najwyższe władze placówki stanowiły: zebranie wybranych poprzednio pełnomocników, członków, Komitet Nadzorczy i Zarząd składający się z prezesa i dwóch dyrektorów, faktycznie kierujący bieżącą działalnością Towarzystwa. Do kompetencji Zarządu należały sprawy związane z udzielaniem pożyczek. Rozporządzał on również majątkiem ruchomym i nieruchomym, wypuszczał w obieg obligacje Towarzystwa. Instytucja początkowo działała wyłącznie na terenie miasta Białegostoku. Od 1912r. w całej guberni grodzieńskiej. Placówka w 1915r. została ewakuowana w głąb Rosji gdzie funkcjonowała prawdopodobnie do 1918r.

Daty skrajne:

1908-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskoe Gorodskoe Kreditnoe Obščestvo

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

201

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

201

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 201