Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy

Sygnatura
13/181/0
Daty skrajne
1954-1957 [1958, 1960-1961]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne: organizacja Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej "Jutrzenka", krótka historia Spółdzielni, z lat [1953]1954-1960[1961], sygn. 1-7 2. Sprawy finansowo-gospodarcze i inwestycyjne: plany i sprawozdania gospodarcze, finansowe i inwestycyjne, plan agrotechniczny, obliczenia i podział dochodu, subwencje państwowe, księgi ewidencyjne dochodów w naturze i ich podział, księga inwentarza żywego i martwego, z lat 1955-1958, sygn. 8-33 Akta kat. B-50: zestawienia dłużników i wierzycieli, rozliczenia, kosztorys na roboty instalacji wodociągowej, opis techniczny planu stodoły RSW, z lat 1954-1956, poz. 1-4

Dzieje twórcy:

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy została założona na zebraniu organizacyjnym w dniu 8.III.1954 r. i zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Cieszynie w dniu 8.VII 1954 r. Na zebraniu organizacyjnym przystąpiło do Spółdzielni 12 członków, którzy podpisali statut. Na zebraniu tym został wybrany Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia "Jutrzenka" od początku swego istnienia do końca wspólnego gospodarowania miała w posiadaniu 57 ha ziem, w tym 37 ha gruntów pochodzących z wkładów członkowskich. Na zebraniu organizacyjnym obrano również kierunek gospodarowania hodowlano-polowy. Założono zespołową hodowlę bydła i trzody chlewnej. Jednakże ze względu na brak odpowiednich warunków i obiektów hodowla nie przynosiła dochodu. Podjęcie decyzji o likwidacji Spółdzielni nastąpiła na dwóch kolejnych zebraniach członków. Wyłoniona na tych zebraniach Komisja, zatwierdzona przez Sąd Powiatowy w Cieszynie, dokonała likwidacji Spółdzielni. Spółdzielnia działała do 10 listopada 1957 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1973]

Daty skrajne:

1954-1957 [1958, 1960-1961]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1957, 1958-1958, 1960-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1954 - 1956

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 4
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 33

KM 25.10.1979, 0014-11, KAOD 30.10.2018 r.