Królewski Sąd Obwodowy w Lublińcu

Sygnatura
12/1419/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy testamentowe z lat 1811-1920, sygn. 1-352, 5a Sprawy gruntowe z lat 1908-1919, sygn. 354-355 Sprawa karna z lat 1840, sygn. 353 Sprawy opiekuńcze małoletnich z lat 1894-1895, sygn. 356 Sprawy hipoteczne z lat 1826-1894, sygn. 357 Sprawy rejestrowe z lat 1884-1919, sygn. 358-361

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z 27 stycznia 1877 roku (Gerichtsverfassungsgesetz vom 27 Januar 1877) ujednolicono ustrój sądów w całej Rzeszy. Najniższą instancją były sądy obwodowe, kolejną sądy krajowe, od których orzeczeń przysługiwało prawo odwołania do wyższego sądu krajowego. Najwyższą instancją był Trybunał Rzeszy z siedzibą w Lipsku. Sądy okręgowe orzekały kolegialnie, a w najcięższych sprawach karnych z udziałem przysięgłych. Sąd Obwodowy w Lublińcu działał do momentu przejęcia terenu miasta przez władze polskie w czerwcu 1922 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Bielińska, Katowice 1948]

Daty skrajne:

1774-1922 [1951]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1774-1922, 1923-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Das Königliche Amtsgericht in Lublinitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6044

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

362

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

43.88

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.01

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 362 j., sygn. 1-361, 5a
spis roboczy Tak 5670 j., sygn. 363-6044

KM 3.11.1986, 0014-26