Urząd Stanu Cywilnego w Rozbarku

Sygnatura
12/2037/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5727

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1896-1902, sygn. 1-6, 16-24 Księgi małżeństw z lat 1896-1902, sygn. 7-9, 25-28 Księgi zgonów z lat 1896-1902, sygn. 10-12, 29-34 Skorowidze z lat 1896-1902, sygn. 13-15 (odtworzone w roku 2000), sygn. 35, 36

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Ustawa weszła w życie 1 października tegoż roku. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Rozbarku został utworzony 1 stycznia 1896 roku, decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 1895 roku. Urząd Stanu Cywilnego w chwili powstania obejmował miejscowości: gminę i obszar dworski Rozbark oraz obszar dworski i kolonię Gurecko. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr P. Matuszek, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1896-1902

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1896-1902, 1896-1902.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Rossberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 28.09.2007, 0010-3/07; zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-36