Urząd Stanu Cywilnego w Zbrosławicach

Sygnatura
12/2657/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
5248

Zawartość:

Księgi pierwopisów: Księgi urodzeń z lat 1874-1916, sygn. 1-12, 40-42 Księgi małżeństw z lat 1874-1935, sygn. 13-24, 43-51 Księgi zgonów z lat 1874-1933, sygn. 25-36, 52-58 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów, z lat 1874-1935, sygn. 37-39, 59-61 Księgi wtóropisów: Księgi urodzeń z lat 1874-1893, 1898-1913, 1915, 1916, sygn. 62-99 Księgi małżeństw z lat 1874-1883, 1886-1895, 1901-1935, sygn. 100-154 Księgi zgonów z lat 1874-1896, 1898-1933, sygn. 155-213

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Zbrosławicach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Zbrosławice, Ptakowice. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. B. Kurdyk, Katowice 2008]

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Broslawitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

213

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-39
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 40-213

KM 16.06.2008, 0010-3