Landratura w Strzelnie

Sygnatura
7/9/0
Daty skrajne
1816 - 1919[1923]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta tajne (1853-1918) 5 j.a.: wychodźstwo agentów, korespondencja tajna Registratura I Sprawy ogólno-organizacyjne (1837-1918) 121 j.a.: spisy ludności, migracje, policja państwowa, sekretarz powiatowy, pożyczka wojenna, kasa komunalna, wykazy miejscowości, komunalna kasa, opieka społecz-na, urzędy stanu cywilnego Registratura II Sprawy administracyjne (1837-191) 44 j.a.: związki młynarzy i transportowców, handel, łowiec-two, spółki drenarskie, gry i loterie, jarmarki, przestępczość Registratura III Sprawy miejskie (1853-1914) 3 j.a.: wybory miejskich rad, przepisy porządkowe w mieście Registratura IV Sprawy odszkodowań wojennych (1893-1922) 34 j.a.: szkody wojenne, straty w rolnictwie, opieka nad wdowami i inwalidami wojennymi, zapomogi Registratura V Sprawy podatkowe (1852-1919) 33 j.a.: podatki: od nieruchomości, przemysłowy, gruntowy, komunalny Registratura VI Sprawy szkolne (1816-1909) 8 j.a.: działalność szkół, budowy szkoły ewangelickiej w Broniewicach i szkoły w Kruszwicy Registratura VII Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych (1886-1919) 3 j.a.: korespondencja

Dzieje twórcy:

Podstawę funkcjonowania landratur stanowiło rozporządzenie króla z dnia 30 kwietnia 1815 r. oraz rozkaz gabinetowy z 11 czerwca 1816 r. Landrat reprezentował władzę państwową w powiecie, wykonywał zlecenia władz nadrzędnych w sprawach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych, szkolnych i kościelnych (oprócz spraw wyłączonych dla administracji specjalnej), współuczestniczył w poborze wojska, sporządzał sprawozdania statystyczne. Landrat z urzędu kierował organem samorządu powiatowego jakim był wydział powiatowy. Landratury zlikwidowano na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej oraz rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z 28 sierpnia 1919 r. określającego zespolenie urzędów i organów administracji państwowej

Daty skrajne:

1816 - 1919[1923]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Starostwo Powiatowe w Strzelnie

Daty:

1816-1919, 1919-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Strelno

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

251

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

251

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak