Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy

Sygnatura
6/428/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1494

Zawartość:

Z zespołu liczącego 10 j.a. siedem jednostek stanowią akta powstałe w związku z sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem, jego majątkiem i sprawami finansowymi, stanem obiektów; teczki powstałe w klasztorze to notatnik gwardianów z lat 1824-1828 i rozprawa teologiczna.

Dzieje twórcy:

Bernardyni zostali sprowadzeni do Bydgoszczy 5 XII 1480 r. przez bpa kujawskiego Zbigniewa z Oleśnicy, na polecenie Kazimierza Jagiellończyka. Teren pod budynki zapewnił król, środki na utrzymanie donatorzy. Klasztor początkowo drewniany, po 1550 r. odbudowany jako murowany. Działalność koncentrowała się na prowadzeniu bractw, pracy kaznodziejskiej, propagowaniu nabożeństwa loretańskiego. Zakonnicy prowadzili pracę wśród protestantów, opiekowali się kościołem św. Idziego, gdzie uczęszczali katolicy pochodzenia niemieckiego. Przy klasztorze istniało studium filozofii, a następnie retoryki. Po 1772 r. klasztor poddany kontroli władz pruskich. W 1815 r. zakazano przyjmowania nowicjuszy. Ostatecznie zlikwidowany w 1829 r., gdy ostatni zakonnik opuścił klasztor.

Daty skrajne:

1772-1828

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1772-1828.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.18

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA