Liga Polska w Świeciu

Sygnatura
6/480/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
56

Zawartość:

1. Kasa Powiatowej Ligi Polskiej w Świeciu (sygn. 1-2): listy członków, rejestry składek, wydatków, korespondencja, protokół dotyczący zjazdu lig powiatowych w Wierzenicy k/Poznania 2. Ligi miejscowe (sygn. 3-16): korespondencja z organizacjami w: Drzycimiu, Grucznie, Jeżewie, Komorsku, Lubieniu, Nowem, Przysiersku, Serocku, Świekatowie, Wierzchach

Dzieje twórcy:

Utworzona w 1848 r.; rozbudowana struktura terenowa (nawet do poszczególnych parafii); oparta na programie pracy organicznej i hasłach solidaryzmu narodowego; cel: równouprawnienie języka polskiego i religii katolickiej, szerzenie oświaty i czytelnictwa, zakładanie polskich bibliotek, podnoszenie kultury rolnej na ziemiach polskich zaboru pruskiego; zakończenie działalności w 1850 r., po zaostrzeniu przepisów o stowarzyszeniach politycznych.

Daty skrajne:

1848-1850

Klasyfikacja:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Nazwa twórcy:

Daty:

1848-1850.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak