Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie

Sygnatura
36/309/0
Daty skrajne
[1958-] 1981-1991
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

podstawy prawno-organizacyjne WZSM - dokumenty założycielskie z 1981 r. (sygn. 1); I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów WZSM z lat 1984, 1986 (sygn. 2); dokumenty związane z likwidacją WZSM z lat 1990-1991 (sygn. 3); podstawy prawno-organizacyjne ZPiUJ "Inwestprojekt", dokumenty założycielskie z lat 1986-1987 (sygn. 5); deklaracje członków WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 6); rada nadzorcza WZSM - protokoły, uchwały z lat 1981-1990 (sygn. 8); organizacja pracy - regulaminy pracy, wynagrodzenia, premiowanie z lat 1981-1989 (sygn. 9); konferencje, narady i odprawy własne WZSM z lat 1983-1989 (sygn. 10); współdziałanie z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z lat 1982-1984 (sygn. 11-13); współdziałanie z radami narodowymi z lat 1982-1984 (sygn. 14); współdziałanie z instytucjami politycznymi i społecznymi z lat 1982-1989 (sygn. 15-16); wytyczne i wskaźniki do planów z lat 1982-1990 (sygn. 17-21); plany wieloletnie, sprawozdania z ich wykonania z lat 1981-1989 (sygn. 22-23); plany roczne i sprawozdania z ich wykonania z lat 1982-1989 (sygn. 24-25); plany pracy rady nadzorczej i zarządu WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 26-27); skargi i wnioski z lat 1985-1989 (sygn. 28-29); przepisy kancelaryjne - wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, bez daty (sygn. 30); ewidencja pieczątek - rejestr, protokoły przekazania, protokoły likwidacji z lat 1981-1990 (sygn. 31); ogólne zasady pracy i płac z lat 1977-1989 (sygn. 32-34); analiza wypadków i chorób zawodowych w spółdzielniach z lat 1982-1989 (sygn. 35); zasady i programy szkolenia z lat 1982-1987 (sygn. 36); szkolenie pracowników z lat 1983-1986 (sygn. 37); akty normatywne dotyczące działalności socjalnej z lat 1982-1988 (sygn. 38); dotacje budżetowe - eksploatacja z lat 1982-1990 (sygn. 39-40); dotacje do rozprowadzenia kart żywnościowych z lat 1983-1989 (sygn. 41); plany roczne budownictwa mieszkaniowego spółdzielni podstawowych z lat 1982-1988 (sygn. 42-48); protokoły i materiały z lustracji spółdzielni z lat 1982-1987 (sygn. 49-50); syntezy i analizy wyników lustracji z lat 1981-1989 (sygn. 51-52); kontrole zewnętrzne, inspekcje, wizytacje branżowe z lat 1981-1989 (sygn. 53-56)

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie funkcjonował w latach 1981-1990. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – stowarzyszenia i związki, gospodarcze. WZSM w Chełmie powołany został do reprezentowanie zrzeszonych w nim spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, koordynowania ich poczynań społeczno-gospodarczych oraz zapewnienia im wszechstronnej pomocy w wykonywaniu zadań statutowych. Członkami założycielami Związku były: Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa, spółdzielnie mieszkaniowe w Krasnymstawie, Włodawie, Rejowcu Fabrycznym oraz Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowy Domków Jednorodzinnych w Chełmie.

Daty skrajne:

[1958-] 1981-1991

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1991.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

258

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.61

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 202 (w tym akta osobowe)
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 56