Urząd Stanu Cywilnego Kórnik (pow. śremski)

Sygnatura
53/1876/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
19408

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa za lata 1874-1940 i zgony za lata 1874-1941

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1941

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

331

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

260

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 83-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 35 j.a. o sygn.: 1-14 (nr O: 42120-42133), 15-23 (nr O: 55973-55981), 25-36 (nr O: 55982-55992) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-82, 166-168, 172-177, 184-189, 193-195, 199-202, 209-211