Urząd Stanu Cywilnego Mosina (pow. poznański)

Sygnatura
53/1904/0
Daty skrajne
1874-1938
Liczba serii
6
Liczba skanów
3447

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa i zgony za lata 1874-1938

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). Do roku 1935 miejscowości: Pecna, Mosina, Ludwikowo, Sasinowo, Rogalinek, Krosno, Sowiniec, Niwka, Nowinki, Drużyna, Krosinko, Sowinki, Borkowice, Baranówko, Pożegowo, Budzyń. Od roku 1936 Mosina.

Daty skrajne:

1874-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

308

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

265

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.53

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 82-129) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43190-43201), 13-33 (nr O:56486-56506) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33