Urząd Stanu Cywilnego Zaniemyśl - obwód miejski

Sygnatura
53/1987/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
11333

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa i zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe z lat 1899, 1905, 1949, 1953-1992 do ksiąg urodzeń za lata 1891-1893, 1895-1898 i ksiąg małżeństw za lata 1896-1898

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1920, 1949, 1953-1992

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1920, 1949-1949, 1953-1992.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

240

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

213

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.74

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Inne pomoce - pismo przekazujące (1 j.a. zawiadomień z lat 1949-92) Wtóropisy (sygn.: 80-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 46123-46134), 13-33 (nr O: 57999-58019) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33