Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód miejski

Sygnatura
55/545/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
928

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1875-1888; 14 j.a. Księgi małżeństw z lat 1875-1888; 14 j.a. Księgi zgonów z lat 1875-1888; 14 j.a. Skorowidz z lat 1875-1888; 1 j.a. Wtóropisy z lat 1875-1888 i 1945; 19 j.a.

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód miejski rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd istniał do 31 grudnia 1888 roku, kiedy to od 1889 roku zaprowadzono wspólną rejestrację dla obwodu miejskiego i wiejskiego. W 1945 roku przywrócono osobną rejestrację, ale już w grudniu tego roku doszło do prawnej likwidacji urzędu.

Daty skrajne:

1875 - 1888, 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1888, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gollantsch Stadtbezirk

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA