Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/37/0
Liczba serii
31
Liczba skanów
184

Zawartość:

1. Akcesja 1 i 2: 1945-1987, sygn. 1-297: zarządzenia dyrektora, protokoły z kontroli, wycinki prasowe dotyczące zakładu, bilanse, plany i sprawozdania z ich realizacji, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych 2. Akcesja 3: 1950-1989, sygn. 298-450: plany rozbudowy zakładu, analizy ekonomiczne, materiały dotyczące wdrażania produkcji kaset i taśm magnetofonowych i video 3. Akcesja 4: 1945-1999, sygn. 451-712: materiały z Centrum Promocji i muzeum zakładowego - kolekcje dokumentów dotyczących historii zakładu, w tym dwie taśmy z nagraniami dźwiękowymi i 18 albumów ze zdjęciami (w tym album z otwarcia zakładu) 4. Akcesja 5: 1951-1965, sygn. 713-889: prace naukowo-badwacze 5. Akcesja 6: 1947, 1966-1999, sygn. 890-1184: prace naukowo-badawcze 6. Akcesja 7: 1952-1999 [2000], akta organizacyjno-prawne, wydawnictwa własne, sygn. 1185-1664 7. Akcesja 8: 1945-1989, zbiór fotografii, sygn. 1665-1686 8. Akcesja 9: 1965-1999 [2003], sygn. 1687-2316: nagrania audycji zakładowej rozgłośni radiowej (na taśmach amatorskich i profesjonalnych oraz płytach CD), zakładowa kronika filmowa, filmy dokumentujące życie zakładu (na taśmach 16 i 35 mm oraz kasetach VHS) 9. Akcesja 10: 1970-1998, sygn. 2317-2397, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, zarządzenia dyrektora, pisma według rozdzielnika, pisma okólne, bilanse 10. Akcesja 11: 1960-1998, sygn.2398-2508, Wydział Naukowo-Badawczy: dokumentacja technologiczna 11. Akcesja 12: 1951, 1976?, sygn. 2509-2511, zdigitalizowane nagrania z otwarcia zakładu oraz audycja wspomnieniowa 12. Akcesja 13: 1989-1999?, 1994, sygn. 2512-2513; nagrania: Złote wypowiedzi roku 1994, Maria Ząbek i Zdzisław Czubakowski o 17 września 1939 roku. 13. VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Miasta i Powiatu - życzenia Komitetu Zakładowego Z.W.Ch. Stilon, 1975, sygn. 2514 14. Akcesja 14: 2020 - Akta osobowe z lat 1946-1962 - 2000 j.a., 2.53 mb. - sygn. 2517-4516 15. Akcesja 15: 2020 - Akta osobowe z lat 1946-1964 - 2063 j.a., 2.3 mb. - sygn. 4517-6579 16. Akcesja 16: 2021 - Akta osobowe z lat 1945-1965 - 6482 j.a., 7.13 mb. - sygn. 6580-13061

Dzieje twórcy:

W roku 1946 w Jeleniej Górze wyprodukowano pierwszy polski kaprolaktam, dający podstawę do produkcji przemysłowej włókien poliamidowych. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 sierpnia 1949 roku w utworzono "Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych w budowie". Oficjalne uruchomienie produkcji nastąpiło już w dniu 7 lipca 1951 roku. Przedsiębiorstwo zatrudniało wówczas 700 pracowników. W 1966 r. zapadła rząd podjął decyzję o unowocześnieniu Zakładów poprzez zakup licencji. Pierwsza połowa lat 70. przyniosła dynamiczny wzrost produkcji poprzez intensywną rozbudowę firmy, zwiększenie zdolności produkcyjnych jedwabiu włókienniczego, technicznego i dywanowego, znaczne zróżnicowanie asortymentu oraz modyfikacje cech użytkowych włókien. Stilon przeobraził się w nowoczesne przedsiębiorstwo liczące się w gronie producentów wyrobów poliamidowych w kraju i Europie. Pod koniec lat 80. ZWCH STILON był przedsiębiorstwem wielozakładowym, zatrudniającym ponad 7500 osób. Produkcja firmy obciążona była ogromnym majątkiem - wysoko wyspecjalizowanymi służbami technicznymi oraz szeroko prowadzoną działalnością socjalną. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza po roku 1989 zmusiła zarząd Zakładów do radykalnych zmian organizacyjnych i strukturalnych. 30 stycznia 1992 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 września 1995 r.akcje ZWCH STILON S.A. Wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - II NFI. W pierwszym kwartale 1996 rokupracownicy otrzymali 15 % akcji przedsiębiorstwa. ( 33 % - II NFI; 27 % pozostałe NFI; 25 % Skarb Państwa). Od 1998 rokuwiększościowym udziałowcem Stilonu została grupa przemysłowa Rhodia i Nylstar. W roku 2003nastąpił podział firmy na trzy części. W Stilonie pozostała produkcja włókien tekstylnych a właścicielem została firma Nylstar, produkcja granulatów oraz produkcja monofilamentów została przejęta przez inne firmy koncernu Rhodia. Rok 2008 to czas kolejnych zmian własnościowych. Właścicielem Stilonu została polska grupa Martis. Źródło: http://www.stilon.com.pl/plikinew/historia.php z 2010-07-12

Daty skrajne:

[1943] 1945-1999 [2003]

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1943-1943, 1945-1999, 2000-2003.

Nazwa dawna:

Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim; Państwowa Fabryka Włókien Sztucznych nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

13061

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

55.19

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych