Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławcu

Sygnatura
65/531/0
Daty skrajne
1954-1957
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1957; sygn. 3; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławcu utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Prezydium GRN w Żelisławcu podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Żelisławcu istniało do 1957 r., kiedy to zostało zlikwidowane.

Daty skrajne:

1954-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA