Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgowy w Szczecinie

Sygnatura
65/693/0
Daty skrajne
1968-1974
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 656/1981; 1968-1974; 37 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1968-1972), informacje z przebiegu konferencji spraw.- wyborczych w organizacjach związkowych (1968-1972), sprawy organizacyjne ZO Zw. Zaw. Prac. Spółdz. Pracy (1969-1973), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1968-1973), protokoły narad i posiedzeń (1968-1971), plany pracy ZO (1969-1973), wycinki prasowe (1968-1969), protokoły zdawczo-odbiorcze agend rad zakładowych (1968), działalność Komisji ds. Kobiet (1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1968-1972), działalność rad zakładowych (za lata 1969-1971), działalnośc socjalno-bytowa (1969-1974), sprawozdania z wynalazczości pracowniczej (za lata 1968-1972), skargi i zażalenia (1968-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1969-1973), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1968-1972), sprawozdania finanasowe rad zakładowych (za lata 1968-1972), budżety rad zakładowych (na lata 1970-1973), działalność Komisji Rewizyjnej (1969-1973),

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1968-1974

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1968-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA