Rada Opieki Społecznej Powiatu Sieradzkiego

Sygnatura
39/110/0
Daty skrajne
1870-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta dotyczące organizacji i funkcjonowania samej Rady: zarządzenia, pisma okólne władz zwierzchnich dotyczących przyjmowania i leczenia w zakładach, sprawy personalne członków Rady, protokoły z posiedzeń , akta finansowe. II. Akta poszczególnych zakładów: Szpitala św. Józefa, Domu starców i Przytułku dla dzieci w Sieradzu oraz Domu starców i Szpitala dla umysłowo chorych w Warcie związane ze sprawami własnościowymi, zaopatrzeniem, przyjmowaniem i leczeniem podopiecznych, finansowe.

Dzieje twórcy:

Rady Opieki Społecznej utworzone w 1870 r. pozostawały pod bezpośrednim zwierzchnictwem ministerstwa spraw wewnętrznych. Radzie przewodniczył naczelnik powiatu. W jej skład wchodzili ponadto: zastępca naczelnika, lekarz powiatu, opiekunowie zakładów dobroczynnych oraz 2 do 4 członków wybieranych spośród mieszkańców. W zakresie kompetencji Rady Opieki Społecznej Powiatu Sieradzkiego znajdowały się: Szpital św. Józefa, Dom starców i Przytułek dla dzieci w Sieradzu, a także Dom starców i Szpital dla umysłowo chorych w Warcie. Rada zajmowała się wszystkimi sprawami związanymi zarządzaniem zakładami i gospodarowaniem ich majątkiem. Zakończyła działalność w 1914 r. z chwilą wybuchu I wojny.

Daty skrajne:

1870-1914

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sovet Obŝestvennogo Prizreniâ Seradskogo Uezda

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

228

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

228

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak