Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie

Sygnatura
8/862/0
Daty skrajne
1958 - 1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie stanowią: -Preliminarz budżetowy na 1958 rok -Ankieta i informacja o Zakładzie Unasieniania w Częstochowie dla Ministerstwa Rolnictwa, Produkcji Zwierzęcej w Warszawie za lata 1958-1960 oraz kwartalne sprawozdania z działalności inseminacyjnej -Bilans roczny za 1959 rok -Preliminarz budżetowy na 1960 rok -Bilans roczny za 1960 rok

Dzieje twórcy:

Historia inseminacji na terenie byłego woj. częstochowskiego sięga 1955 roku kiedy to powstały pierwsze punkty unasieniania w oparciu o Państwowe Lecznice dla zwierząt. W 1956 r. zakład w Częstochowie obejmował następujące tereny powiatów: częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, będziński, gliwicki, pszczyński, tyski, Tarnowskie Góry, radomski, wieluński, włoszczowski, lubliniecki, w których funkcjonowało łącznie 49 punktów. W 1958 roku zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 lutego 1958 roku nr.FB.F-13/4/58 zostały powołane z dniem 1 stycznia 1958 roku Zakłady Sztucznego Unasieniania w Częstochowie i Drogomyślu jako jednostki budżetowe podległe Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W 1961 roku powstaje Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z podległymi Państwowymi Zakładami Unasieniania Zwierząt w Częstochowie i Drogomyślu

Daty skrajne:

1958 - 1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5 j.a.