Akta gminy Kleszczów

Sygnatura
48/683/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4134

Zawartość:

Księgi ludności stałej (9 j.a.; 1886-1930); wykazy kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych (6 j.a.; 1919-1933, 1944); zaswiadczenia dla robotników sezonowych w Niemczech (1 j.a.; 1938); księga wymiaru i wykonania świadczenia w naturze (1 j.a.; 1938-1939)

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. W 1945 r. dekretem PKWN z 1944 r. wprowadzono tzw. gminne rady narodowe.

Daty skrajne:

1886-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1886-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak