Sąd Obwodowy w Sycowie

Sygnatura
82/578/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Urbarz /1785/ 1 2. Księgi ingrosacyjne. /1803-1814/ 2-4 3. Księgi gruntowe. /1752-1830/ 5-12 4. Repertoria do spraw licytacji. /1816-1890/ 13-14 5. Rejestr poświadczeń zgonów żydowskich. /1848-1874/ 15 6. Testamenty. /1795-1909/ 16-52 7. Akta gruntowe. /1795-1944/ 53-85 brak sygn. 76-85 8. Wyroki /1813-1839/ 86

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1752 - 1944

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1752-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Gross Wartenberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

86

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

86

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak