Zbiór Recesów Uwłaszczeniowych z powiatu Góra

Sygnatura
82/591/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Recesy Uwłaszczeniowe (uporządkowane alfabetycznie wg nazw miejscowości). /1822-1927/ 1-287

Dzieje twórcy:

Komisja Generalna we Wrocławiu przeprowadzając regulację stosunków własnościowych między panami feudalnymi a chłopami sporządzała w toku swej działalności wtórniki recesów uwłaszczeniowych, które przesyłała starostom powiatowym do wykonania.

Daty skrajne:

1822 - 1927

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1822-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

287

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

287

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak