I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu

Sygnatura
56/357/0
Daty skrajne
1868-1939
Liczba serii
3
Liczba skanów
0