Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Bydgoszczy

Sygnatura
6/926/0
Daty skrajne
1945-1948
Liczba serii
5
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/926/0/1/01 Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] 1945-1946 0
6/926/0/1/02 Komasacja Oddziałów Powiatowych i Miejskich w Inowrocławiu i Włocławku 1946 0
6/926/0/2/03 Preliminarze budżetowe Woj. Urzędu Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] 1945 0
6/926/0/2/04 Sprawozdania budżetowe Pow. Oddziału Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Grudziądzu 1945 0
6/926/0/2/05 Sprawozdanie budżetowe, wydatkowe z otrzymanych kredytów Pow. Oddziału Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Grudziądzu za m-c czerwiec 1945 0
6/926/0/2/06 Przekazy na poczet kredytu budżetowego Miejskiego Oddziału Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Inowrocławiu za m-ce V-XI 1945 0
6/926/0/2/07 Zestawienia do sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowe za m-ce styczeń, marzec i kwiecień Pow. Oddz. Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Inowrocławiu 1947 0
6/926/0/2/08 Budżet i sprawozdanie budżetowe za m-c lipiec 1945 r. Pow. Oddziału Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Rypinie 1945 0
6/926/0/2/09 Protokół zdawczo-odbiorczy agend budżetowych i rachunkowo-kasowych przejętych od byłego Woj. Urzędu Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] przez Wydział Budż.[etowo]-Gosp.[odarczy] UWP 1947 0
6/926/0/3/10 Wojewódzka Komisja Zdawczo-Odbiorcza byłego Woj. Urzędu Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] 1947 0
6/926/0/3/11 Protokoły posiedzeń Komisji Zdawczo-Odbiorczej 1947 0
6/926/0/3/12 Protokoły zdawczo-odbiorcze Woj. Urzędu Inf.[ormacji] i Propagandy 1947 0
6/926/0/3/13 Protokoły posiedzeń Wojew. Komisji Likwidacyjnej 1948 0
6/926/0/3/14 Zestawienia zbiorcze majątku ruchomego po byłym Urzędzie Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] 1948 0
6/926/0/3/15 Protokoły zdawczo-odbiorcze z Miejskich i Pow. Oddziałów Informacji i Propagandy 1947 0
6/926/0/3/16 Rejestry podań o przydział mienia po Woj. Urzędzie Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] 1947 0
6/926/0/3/17 Protokół zdawczo-odbiorczy mienia likwidacyjnego po byłym Pow. Oddziale Inf.[ormacji] i Propagandy w Aleksandrowie Kuj. 1947-1948 0
6/926/0/3/18 Protokół zdawczo-odbiorczy mienia likwidacyjnego po byłym Pow. Oddz. Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Brodnicy 1947-1948 0
6/926/0/3/19 Protokół zdawczo-odbiorczy mienia likwidacyjnego po byłym Pow. Oddz. Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Bydgoszczy 1947-1948 0
6/926/0/3/20 Protokół zdawczo-odbiorczy mienia likwidacyjnego po byłym Pow. Oddz. Inf.[ormacji] i Prop.[agandy] w Chełmnie 1947-1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 59 wpisów.