Cementownia "Przemko" w Szczecinie-Stołczynie

Sygnatura
65/437/0
Daty skrajne
[1940] 1946-1957
Liczba serii
23
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/437/0/1.1/1 Przejęcie i zabezpieczenie poniemieckich cementowni w okręgu szczecińskim opuszczonych przez wojska radzieckie – delegacje, pełnomocnictwa przejęcia majątków przez Zjednoczenie Fabryk Cementu R.P. od Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, karty rejestracyjne i wykazy remanentów poniemieckich cementowni „Stołczyn”, „Czanowo”, „Żelechów”, „Lubin” z kwietnia 1946 r., preliminiarze budżetowe, plany i sprawozdania finansowe Zjednoczenia Fabryk Cementu R.P. Administracji Nieruchomości i Gruntów Przemysłowych w Szczecinie z lat 1947-1949, zaświadczenia pracy 1946-1949 0
65/437/0/1.1/2 Protokoły przejęcia, bilanse otwarcia Cementowni „Żelechow” koło Szczecina, Cementowni „Czanowo” koło Szczecina, Cementowni „Stołczyn” koło Szczecina, Cemontowni w Lubinie na wyspie Wolin – na dzień 5 sierpnia 1946 r., szacowanie majątków - protokoły komisji szacunkowej z 22 marca 1947 1946-1947 0
65/437/0/1.1/3 Protokół zdawczo-odbiorczy, bilans otwarcia i remanent Cementowni „Stołczyn” koło Szczecina na dzień 5 sierpnia 1946 r., wykaz przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa – załącznik do Zarządzenia Min. Przem., z dn. 29 sierpnia 1946 r. (Monitor Polski Nr 94, Łódź, 23 września 1946 r.) 1946-1947 0
65/437/0/1.1/4 Bilans zamknięcia i wykaz majątku stałego Administracji Nieruchomości i Gruntów Przemysłowych w Szczecinie na 31 grudzień 1947 r. – cementownie w Czanowie, Lubinie, Żelechowie – place, grunty, i tereny 1947-1947 0
65/437/0/1.1/5 Uzgodnienia wartości urządzeń technicznych nieczynnych Cementowni Lubin, Żelechowo, Zdroje (Czanowo) ze stanem bilansowym w 1949 r., protokoły w sprawie opuszczenia w inwentarzu urządzeń za rok 1948/1949, wykaz majątku stałego na 31 grudzień 1949 r - „Centrocement" Administracja Nieruchomości Cementowni Szczecińskich 1950-1951 0
65/437/0/1.1/6 Zestawienia inwentarza, bilanse zamknięcia Fabryki Cementu Hutniczego „Stołczyn” za lata 1947-1950 1948-1950 0
65/437/0/1.1/7 Sprawy przejmowania i zdawania nieruchomości, przydziały budynków cementowni w Stołczynie. „Opis przedsiębiorstwa”, ankieta zakładowa Fabryki Cementu Hutniczego „Stołczyn” na 01.01.1948 r. Plan kosztów Cementowni „Przemko” Stołczyn koło Szczecina na 1952 1948-1952 0
65/437/0/1.1/8 Protokoły z konferencji, posiedzeń z 1948 r. w sprawie odbudowy i uruchomienia Cementowni "Stołczyn", spotkania w Hucie "Szczecin" w sprawie dostaw i rozgraniczenia terenu, sprawozdania, protokoły z inwestycji, wykonanych prac w latach 1948-1949. Schemat produkcji w fabryce Cementu Hutniczego "Stołczyn". Plan sytuacyjny fabryki z 1949 r. 1949-1950 0
65/437/0/1.1/9 Protokół zdawczo-odbiorczy z 07.04.1951 r. z przejęcia Cementowni „Przemko” wraz z wykazem nieruchomości byłego przedsiębiorstwa „Hochofenwerk Lubeck A.G. Zweigniederlassung Hutte „Kraft” Stolzhagen – Kratzwick bei Stettin. Plan sytuacyjno-wysokościowy terenów Państwowej Fabryki Cementu Hutniczego w Szczecinie z 1949 r., wyciągi z planu gruntowego 1951-1951 0
65/437/0/1.1/10 Teczka paszportyzacji Cementowni „Przemko” za 1950 r. - dane ogólne i fabryczne, wykaz i stan maszyn, urządzeń technicznych i budynków, zaopatrzenie zakładu w energię elektryczną, surowce i paliwa, stan personelu. Projekt rozbudowy cementowni „Stołczyn” - uzasadnienie budowy zakładu przemiału cementu w Stołczynie 1951-1951 0
65/437/0/1.1/11 Umowa dzierżawy i najmu z 1954 r. pomiędzy Cementownią „Przemko” sprawującą nadzór nad nieczynną cementownią Lubin a Zakładami Starachowickimi. Karty rejestracyjne nieczynnych cementowni w Żelechowie i Zdrojach 1948-1950, 1954-1954 0
65/437/0/1.2/12 Schlammehochkehalter Zemenntfabrik Lebbin 1940-1941 0
65/437/0/1.3/13 Plan sytuacyjny Cementowni Stołczyn (10.XI.1948, 1947), plan obrębu Lubin (1947), wyciąg z matrykuły podatku gruntowego i księgi podatku budynkowego ul. Dębogórska (1950), plan sytuacyjny Cementowni Czanowo, plan sytuacyjny Cementowni w Żelechowie (1949) 1947-1950 0
65/437/0/1.3/14 Plan sytuacyjny - parownia - Cementownia "Stołczyn", 1949 r. Kosztorys na wykonanie wozowni na lokomotywę. 1949-1949 0
65/437/0/1.3/15 Wyciągi z matrykuły: Wapniaca, Lubin, Wicko, Trzciągowo. Plan terenu Cementowni Zelechowo 1950-1950 0
65/437/0/1.4/16 Wniosek o przekazanie nieruchomości nierolniczych dla pierwszych pracowników Fabryki Cementu Hutniczego „Stołczyn”, przydział lokali – nazwiska pracowników 1948-1948 0
65/437/0/1.5/17 Szczegółowy wykaz struktury organizacyjnej bazy remontowej Cementowni „Przemko”. Plan sytuacyjny cementowni w Stołczynie 1950-1950 0
65/437/0/1.5/18 Schematy organizacyjne, zarządzenia dotyczące struktury organizacyjnej, obsada stanowisk i podział czynności komórek Cementowni „Przemko” 1951-1951 0
65/437/0/1.6/19 Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje 1952-1953 0
65/437/0/1.6/20 Zarządzenia wewnętrzne, plany inwestycyjne 1954-1954 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 80 wpisów.