Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Włościańskich

Sygnatura
39/8/0
Daty skrajne
1864-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
2368
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
39/8/0/-/1 О службе сверхштатного землемера Алеексеева 1896-1912 0
39/8/0/-/2 О службе чиновника Канцелярии сего Присутствия Тимофея Семеновича Андреева 1883 0
39/8/0/-/3 О службе чиновника Канцелярии Андреева 2-го 1883-1910 0
39/8/0/-/4 О службе чиновника Канцелярии Поручика Николая Павловича Астревцова 1870-1872 0
39/8/0/-/5 О службе письмоводителя состоящего при Коммисаре Честякове Аяевском 1867-1873 0
39/8/0/-/6 [Akta osobowe rewizora robót pomiarowych w guberni łomżyńskiej Awerjanowa] 1895-1907 0
39/8/0/-/7 О службе межевого ревизора Губерского Присутствия Апухтина 1891-1895 0
39/8/0/-/8 О службе Коммисара Ченстоховского уезда Ивана Альфи 1871-1877 0
39/8/0/-/9 [Akta osobowe Stanisława Bieńkowskiego sekretarza przy komisarzu do spraw włościańskich powiatu będzińskiego] 1904-1913 0
39/8/0/-/10 Список конскриптам которые по производенной 20 и 21 января 1872 года балтировке назначены к отдаче в набор рекрутами и подставными Лаского уезда 1872 0
39/8/0/-/11 О службе письмоводителя состоящего при Коммисаре 4 участка Эдуарда Баранского 1866-1869 0
39/8/0/-/12 О землемере 2-го класса Феодоре Борковском 1866-1885 0
39/8/0/-/13 О службе землемера Буковинского 1881-1904 0
39/8/0/-/14 О службе Коммисара 3 участка г[осподи]на Богаевича 1864-1866 0
39/8/0/-/15 О службе Коммисара по крестьянским делам Бологовского 1893-1910 0
39/8/0/-/16a О службе Коммисара Лаского уезда коллежского ассесора Бороздина 1180-1889 0
39/8/0/-/16 О службе Коммисара по крестьянским делам Равского уезда штатского советника Борхмана 1866-1885 0
39/8/0/-/17 О службе штатского советника Анания Брежинского 1886-1887 0
39/8/0/-/18a [Akta osobowe geometry Bonifacego Bylińskiego] 1899 0
39/8/0/-/18 О службе непременного члена Присутствия действительного советника Павла Михайловича Боржерянова 1892-1898 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 2 645 wpisów.