Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku

Sygnatura
56/2/0
Daty skrajne
1932-1939
Liczba serii
3
Liczba skanów
0