Akta miasta Poznania

Sygnatura
53/474/0
Liczba serii
567
Liczba skanów
1219663
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Ogólny 1937 - 1937 0
1.1 Sprawy organizacyjne, okólniki, zarządzenia 1837 - 1939 0
1.2 Sprawy ogólno-administracyjne 1888 - 1936 0
1.3 Sprawy administracyjno-policyjne 1900 - 1939 0
1.4 Rada miejska, deputacje 1850 - 1939 0
1.5 Sprawy biurowe 1804 - 1936 0
1.6 Posiedzenia magistratu 1897 - 1938 0
1.7 Topografia miasta (poszerzenie granic miasta, włączenie gmin podmiejskich) 1816 - 1936 0
1.8 Sprawy urzędnicze - wybór, nominacje 1817 - 1970 0
1.9 Sprawy majątku miejskiego, kasy miejskie 1876 - 1937 0
1.10 Sprawy ogólne dotyczące przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1870 - 1938 0
1.11 Gazownia 1818 - 1939 0
1.12 Poznańska Kolej Elektryczna 1923 - 1939 0
1.13 Elektrownia 1922 - 1938 0
1.14 Wodociągi 1934 - 1939 0
1.15 Targi Poznańskie 1922 - 1938 0
1.16 Komunalna Kasa Oszczędności 1929 - 1938 0
1.17 Zakład Oczyszczania Miasta 1844 - 1939 0
1.18 Przeładownia Miejska 1903 - 1930 0
1.19 Majątek miejski Naramowice 1935 - 1938 0
1.20 Organizacja wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 1847 - 1939 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów budowlanych 1846 - 1934 0
1.22 Skargi i zażalenia 1882 - 1935 0
1.23 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - pracownicy niżsi 1848 - 1934 0
1.24 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - robotnicy i straż nocna 1859 - 1935 0
1.25 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - uposażenie urzędników 1793 - 1935 0
1.26 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - sprawy robotnicze, wynagrodzeń, wydziały 1894 - 1939 0
1.27 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - ubezpieczenia, emerytury 1912 - 1937 0
1.28 Biblioteka ratuszowa 1852 - 1936 0
1.29 Archiwum miejskie 1797 - 1936 0
1.30 Zakup obrazów 1904 - 1934 0
1.31 Ratusz i pomieszczenia biurowe dla Wydziałów 1828 - 1936 0
1.32 Sprawy podatków miejskich 1834 - 1934 0
1.33 Ubezpieczenia inwentarza i majątku miejskiego 1864 - 1940 0
1.34 Sprawy prasowe 1866 - 1936 0
1.35 Sprawy pocztowe 1873 - 1939 0
1.36 Sprawy budżetowe 1879 - 1936 0
1.37 Wydatki i fundusze na różne cele 1886 - 1936 0
1.38 Kontrola wydziałów 1886 - 1936 0
1.39 Urząd Stanu Cywilnego 1874 - 1939 0
1.40 Rada Miejska - działalność Rady Miejskiej, protokolarze 1825 - 1939 0
1.41 Rada Miejska - wybory do Rady Miejskiej 1894 - 1938 0
1.42 Sprawy rozjemcze - instytucja rozjemców 1841 - 1937 0
1.43 Sprawy rozjemcze - wybory sędziów rozjemczych 1851 - 1936 0
1.44 Sądy pokoju, ławnicze 1870 - 1930 0
1.45 Naczelnicy obwodów 1845 - 1939 0
1.46 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 1867 - 1921 0
1.47 Sejm i Senat - wybory do sejmu prowincjalnego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1826 - 1939 0
1.48 Sejm i Senat - wybory do sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag) 1878 - 1919 0
1.49 Sejm i Senat - wybory do senatu niemieckiego (Abgeordnetenhaus) 1873 - 1913 0
1.50 Sejm i Senat - Sejmik prowincjonalny 1904 - 1917 0
1.51 Związek Miast 1873 - 1939 0
1.52 Powodzie 1888 - 1895 0
1.53 Statystyka - sprawy pożyczek 1889 - 1901 0
1.54 Statystyka - spisy ludności 1885 - 1932 0
1.55 Statystyka - spisy zwierząt 1910 - 1918 0
1.56 Działalność Urzędu Statystycznego 1866 - 1935 0
1.57 Statystyka cen 1912 - 1940 0
1.58 Statystyka - statystyka płac i zatrudnienia 1920 - 1940 0
1.59 Statystyka - spisy zwierząt i gospodarstw rolnych, statystyka produkcji rolnej 1920 - 1939 0
1.60 Statystyka - ruch ludności 1825 - 1940 0
1.61 Statystyka - zdrowotność 1925 - 1940 0
1.62 Statystyka - budownictwo 1919 - 1940 0
1.63 Statystyka - materiały statystyczne różnych instytucji, przedsiębiorstw itp.. 1919 - 1940 0
1.64 Statystyka - sprawy przemysłowe i handlowe 1921 - 1940 0
1.65 Statystyka - budżety domowe rodzin 1932 - 1934 0
1.66 Statystyka - wybory 1922 - 1939 0
1.67 Miejski Urząd Statystyczny - korespondencja, sprawy ogólne 1920 - 1939 0
1.68 Rocznik Statystyczny 1921 - 1939 0
1.69 Obywatelstwo miejskie 1871 - 1939 0
1.70 Herb miasta 1827 - 1936 0
1.71 Odznaki honorowe 1817 - 1938 0
1.72 Przyjęcia, uroczystości 1840 - 1939 0
1.73 Uroczystości związane z odsłonięciem pomników 1891 - 1936 0
1.74 Przyjęcie zagranicznych wycieczek, obchody, zjazdy itp.. 1906 - 1939 0
1.75 Towarzystwa, organizacje 1852 - 1939 0
1.76 Wystawy (niemieckie) 1894 - 1939 0
1.77 Wystawy - Powszechna Wystawa Krajowa i inne 1894 - 1936 0
1.78 Sprawa prezydenta miasta Poznania 1901 - 1937 0
1.79 Zwalczanie bezrobocia 1896 - 1938 0
1.80 Zdrowie publiczne - szpitale, komisje 1846 - 1949 0
1.81 Sprawy budowlane, polityka mieszkaniowa 1885 - 1933 0
1.82 Odznaczenia, nagroda literacka 1823 - 1937 0
1.83 Akademia 1909 - 1938 0
1.84 Teatr Miejski, Teatr Wielki 1874 - 1937 0
1.85 Wrzesień 1939 (administracja w czasie wojny od 1 do 14 IX 1939 r.) 1874 - 1939 0
1.86 Urząd Kontroli 1939 - 1939 0
1.87 Zarządzenia na wypadek wojny, gospodarka wojenna 1821 - 1939 0
2 Wydział Personalny 1939 - 1939 0
2.1 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - burmistrzowie miasta 1857 - 1916 0
2.2 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - radcowie miejscy (etatowi i nieetatowi) 1843 - 1924 0
2.3 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - inni wyżsi urzędnicy 1833 - 1936 0
2.4 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - lekarze miejscy 1855 - 1922 0
3 Wydział Szkolny 0
3.1 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - organizacja szkolnictwa 1843 - 1935 0
3.2 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - opieka szkolna /klasy dla słabo rozwiniętych, świetlice/ 1877 - 1923 0
3.3 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - frekwencja 1842 - 1919 0
3.4 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - budynki szkolne /budowa i rozbudowa szkół, sprawy budżetowe/ 1869 - 1928 0
3.5 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - sprawy nauczycieli, podania o zatrudnienie 1870 - 1921 0
3.6 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - programy nauczania w szkołach powszechnych 1834 - 1923 0
3.7 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - stypendia 1880 - 1923 0
3.8 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Wieczorowa 1871 - 1895 0
3.9 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Budowlana i Budowy Maszyn 1889 - 1936 0
3.10 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - szkoły zawodowe i dokształcające, kursy specjalne 1873 - 1927 0
3.11 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Handlowa 1896 - 1923 0
3.12 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - nauczanie prywatne, szkoły prywatne 1833 - 1926 0
3.13 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - higiena, zdrowie 1899 - 1925 0
3.14 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - wychowanie fizyczne 1879 - 1924 0
3.15 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - biblioteki szkolne 1893 - 1921 0
3.16 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - żłobki, przedszkola 1867 - 1924 0
3.17 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - problematyka mieszana 1800 - 1926 0
3.18 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - organizacja szkolnictwa miejskiego 1843 - 1939 0
3.19 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - zarządzenia, sprawozdania 1895 - 1939 0
3.20 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - spis szkół, rozbudowa 1930 - 1940 0
3.21 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - dzienniki klasyfikacyjne różnych szkół 1931 - 1939 0
3.22 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - sprawy nauczycieli 1897 - 1939 0
3.23 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - biblioteki szkolne 1876 - 1939 0
3.24 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opłaty szkolne 1899 - 1939 0
3.25 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - stypendia 1911 - 1939 0
3.26 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły powszechne 1884 - 1940 0
3.27 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły prywatne 1919 - 1936 0
3.28 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły wydziałowe 1900 - 1925 0
3.29 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły handlowe /miejska, liceum/ 1899 - 1939 0
3.30 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły dokształcające 1909 - 1939 0
3.31 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły zawodowe 1891 - 1939 0
3.32 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły specjalne 1921 - 1934 0
3.33 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - ochronki, schroniska szkolne 1909 - 1939 0
3.34 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - wychowanie fizyczne, pływalnie itp.. 1875 - 1938 0
3.35 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - akcja dożywiania 1926 - 1939 0
3.36 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opieka lekarska 1912 - 1938 0
3.37 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - kolonie, wycieczki, rozrywki kulturalne 1900 - 1939 0
4 Akta dotyczące kościołów /1829-1938/ 0
4.1 Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1829 - 1938 0
4.2 Kościół parafialny w Głuszynie 1796 - 1934 0
4.3 Inne kościoły 1838 - 1931 0
5 Wydział Kultury i Sztuki 0
5.1 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy ogólne Biblioteki 1869 - 1930 0
5.2 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - rozbudowa Biblioteki 1832 - 1922 0
5.3 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - wydzierżawienie pomieszczeń instytucjom obcym i osobom prywatnym 1832 - 1930 0
5.4 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - ubezpieczenie biblioteki i zbiorów 1884 - 1923 0
5.5 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zakup książek, katalogi 1865 - 1924 0
5.6 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zarząd Biblioteki 1845 - 1929 0
5.7 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - personel Biblioteki 1829 - 1927 0
5.8 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy finansowe 1845 - 1965 0
5.9 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - kapitały fundacyjne Biblioteki 1831 - 1928 0
5.10 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres pruski /1850-1918/ 1850 - 1927 0
5.11 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres polski /1918-1939/ 1920 - 1939 0
5.12 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 1920 - 1938 0
5.13 Nagrody literackie 1924 - 1935 0
5.14 Kronika Miasta Poznania 1922 - 1937 0
5.15 Inne wydawnictwa 1920 - 1938 0
5.16 Afisze teatralne 1826 - 1938 0
6 Wydział Opieki Społecznej 0
6.1 Okres pruski /1803-1939/ - budżet, sprawy finansowe 1826 - 1924 0
6.2 Okres pruski /1803-1939/ - domy pracy, zwalczanie żebractwa, bezdomni 1830 - 1926 0
6.3 Okres pruski /1803-1939/ - deputacja ubogich 1824 - 1925 0
6.4 Okres pruski /1803-1939/ - domy starców 1803 - 1925 0
6.5 Okres pruski /1803-1939/ - sierocińce, opieka nad dziećmi i młodzieżą 1871 - 1937 0
6.6 Okres pruski /1803-1939/ - organizacja rady sierocej /Waisenrat/ 1830 - 1929 0
6.7 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad chorymi 1896 - 1925 0
6.8 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w czasie wojny 1914 - 1921 0
6.9 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad niemowlętami i kalekami 1894 - 1929 0
6.10 Okres pruski /1803-1939/ - zwalczanie chorób zakaźnych i alkoholizmu 1900 - 1925 0
6.11 Okres pruski /1803-1939/ - leczenie ubogich, umieszczanie w zakładach leczniczych i psychiatrycznych 1838 - 1929 0
6.12 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w naturaliach dla ubogich 1891 - 1925 0
6.13 Okres pruski /1803-1939/ - towarzystwa dobroczynne 1844 - 1922 0
6.14 Okres pruski /1803-1939/ - zakłady wychowawcze i inne formy pomocy społecznej 1823 - 1929 0
6.15 Okres polski /1919-1939/ - organizacja opieki nad ubogimi 1884 - 1939 0
6.16 Okres polski /1919-1939/ - lecznictwo 1927 - 1939 0
6.17 Okres polski /1919-1939/ - domy starców 1927 - 1939 0
6.18 Okres polski /1919-1939/ - opieka nad więźniami 1883 - 1936 0
6.19 Okres polski /1919-1939/ - bezdomni, dom pracy 1914 - 1936 0
6.20 Okres polski /1919-1939/ - tanie kuchnie 1892 - 1939 0
6.21 Okres polski /1919-1939/ - zakłady opiekuńcze 1901 - 1939 0
6.22 Okres polski /1919-1939/ - budżet, subwencje 1929 - 1939 0
6.23 Okres polski /1919-1939/ - sprawozdania ogólne Wydziału, zarządzenia 1908 - 1939 0
6.24 Okres polski /1919-1939/ - komisje opieki społecznej 1912 - 1939 0
6.25 Okres polski /1919-1939/ - przytułki miejskie 1911 - 1939 0
6.26 Okres polski /1919-1939/ - pomoc dla bezrobotnych i inne rodzaje pomocy 1903 - 1939 0
6.27 Okres polski /1919-1939/ - czasopisma 1911 - 1939 0
7 Wydział Zdrowia Publicznego 0
7.1 Okres pruski /1836-1918/ - - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób, apteki 1836 - 1924 0
7.2 Okres polski /1919-1939/ - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób 1899 - 1939 0
8 Wydział Nadzoru Budowlanego /1833-1939/ 0
8.1 Organizacja i działalność 1836 - 1940 0
8.2 Prawo budowlane i przepisy budowlane 1837 - 1939 0
8.3 Rozbudowa miasta 1889 - 1940 0
8.4 Komisja artystyczna 1886 - 1939 0
8.5 Kontrola urządzeń elektrotechnicznych 1897 - 1911 0
8.6 Zezwolenia i opiniowanie 1860 - 1939 0
8.7 Badanie materiałów budowlanych 1833 - 1936 0
9 Wydział Budownictwa Naziemnego /1798-1939/ 0
9.1 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szkół 1884 - 1921 0
9.2 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szpitala 1892 - 1916 0
9.3 Okres pruski /1798-1918/ - budowa teatru 1874 - 1927 0
9.4 Okres pruski /1798-1918/ - budowa rzeźni 1865 - 1921 0
9.5 Okres pruski /1798-1918/ - budowa budynków miejskich na cele użyteczności publicznej 1891 - 1928 0
9.6 Okres pruski /1798-1918/ - odnowienie Starego Ratusza 1909 - 1917 0
9.7 Okres pruski /1798-1918/ - budowa domów mieszkalnych 1911 - 1924 0
9.8 Okres pruski /1798-1918/ - sprawy techniczne, zarządzenia, uchwały itp.. 1884 - 1921 0
9.9 Okres pruski /1798-1918/ - budowa i utrzymanie pomników, studzienek itp.. 1844 - 1924 0
9.10 Okres pruski /1798-1918/ - budowa fortyfikacji i innych obiektów 1798 - 1933 0
9.11 Okres polski /1919-1939/ - organizacja Wydziału 1888 - 1939 0
9.12 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budowlane 1913 - 1940 0
9.13 Okres polski /1919-1939/ - komisje budowlane, sprawozdania 1907 - 1938 0
9.14 Okres polski /1919-1939/ - budowa domów mieszkalnych, szkół i obiektów użyteczności publicznej 1921 - 1940 0
9.15 Okres polski /1919-1939/ - budowa pomników 1924 - 1934 0
10 Wydział Budownictwa Podziemnego /1795-1939/ 0
10.1 Sprawy budżetowe i sprawozdania 1888 - 1937 0
10.2 Nazwy ulic, numeracja domów 1876 - 1940 0
10.3 Łazienki miejskie 1894 - 1927 0
10.4 Palmiarnia 1883 - 1921 0
10.5 Zarządzenia dotyczące sieci drożnej 1843 - 1928 0
10.6 Budowa kolei 1842 - 1924 0
10.7 Regulacja Warty 1838 - 1933 0
10.8 Kolej elektryczne /tramwaje/ 1874 - 1924 0
10.9 Drogi i przepusty 1839 - 1930 0
10.10 Most Cybiński 1858 - 1924 0
10.11 Sprawy dróg i ulic na dawnych przedmieściach 1888 - 1916 0
10.12 Wykup gruntów pod nowe ulice lub ich poszerzenie 1909 - 1926 0
10.13 Materiał na budowę dróg, żwirownie 1837 - 1927 0
10.14 Zakładanie nowych ulic i ich utrzymanie 1795 - 1932 0
10.15 Mosty 1807 - 1923 0
10.16 Stacja pomp 1895 - 1927 0
10.17 Ogroblenie Warty 1795 - 1920 0
10.18 Łaźnia przy Nowym Rynku 1895 - 1927 0
10.19 Zabezpieczenie przed powodzią 1833 - 1927 0
10.20 Regulacja terenów pofortecznych 1894 - 1929 0
10.21 Oczyszczanie miasta 1818 - 1929 0
10.22 Kanalizacja, melioracja 1865 - 1935 0
10.23 Wystawy i inne prace budowlane 1889 - 1929 0
10.24 Przeładownia miejska, port rzeczny 1841 - 1933 0
10.25 Regulacja Sołacza 1905 - 1924 0
10.26 Włączenie gmin podmiejskich 1890 - 1924 0
10.27 Budowa elektrowni i lotnisko 1912 - 1928 0
11 Wydział Administracyjno-Sądowy 0
11.1 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - władza przemysłowa, organizacja rzemiosła 1844 - 1928 0
11.2 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - prawo pracy, bezpieczeństwo pracy 1893 - 1920 0
11.3 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Kupiecka 1809 - 1920 0
11.4 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - jarmarki i targi 1801 - 1971 0
11.5 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - koncesje 1800 - 1922 0
11.6 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - cechy 1812 - 1927 0
11.7 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - komisje egzaminacyjne dla rzemieślników, sprawy uczniów i czeladników 1849 - 1919 0
11.8 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - kasy chorych cechów 1906 - 1920 0
11.9 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - zakłady przemysłowe 1892 - 1925 0
11.10 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - nadzór nad kotłami parowymi i ich zatwierdzenie 1890 - 1920 0
11.11 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Towarzystwo Przemysłowe 1891 - 1914 0
11.12 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawozdania Wydziału 1917 - 1937 0
11.13 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - prawo pracy 1891 - 1936 0
11.14 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Handlowa 1914 - 1927 0
11.15 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - ruch targowy 1921 - 1939 0
11.16 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - świadectwa przemysłowe 1923 - 1932 0
11.17 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - cech i związki cechów, korporacje 1899 - 1940 0
11.18 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - wytwórnie cechowe 1933 - 1934 0
11.19 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawy uczniów i czeladników 1909 - 1929 0
11.20 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - kasy chorych cechów 1911 - 1932 0
11.21 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - zakłady przemysłowe 1918 - 1939 0
11.22 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - komunikacja 1889 - 1939 0
11.23 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - różne 1890 - 1936 0
11.24 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres pruski /1801-1918/ 1892 - 1922 0
11.25 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres polski /1919-1939/ 1895 - 1935 0
11.26 Urząd do spraw najmu 1912 - 1924 0
11.27 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne 1884 - 1935 0
11.28 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia pracowników rolnych i ziemnych 1888 - 1923 0
11.29 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - nadzór nad obowiązkiem ubezpieczenia 1909 - 1931 0
11.30 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pośmiertne 1902 - 1927 0
11.31 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia robotników 1883 - 1920 0
11.32 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - związki kas chorych 1918 - 1918 0
11.33 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne ubezpieczeń 1883 - 1923 0
11.34 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy chorych w przedsiębiorstwach 1862 - 1922 0
11.35 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - obwodowe kasy chorych 1876 - 1921 0
11.36 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pomocy 1844 - 1914 0
11.37 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 1891 - 1927 0
11.38 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenie pracowników umysłowych 1912 - 1924 0
12 Zarząd Majątkiem Miejskim 0
12.1 Wykup pretensji i uprawnień 1818 - 1941 0
12.2 Oczyszczanie miasta 1905 - 1924 0
12.3 Słupy ogłoszeniowe 1867 - 1925 0
12.4 Zmiany własnościowe 1845 - 1941 0
12.5 Przewóz rzeczny 1878 - 1913 0
12.6 Wykup gruntów 1845 - 1941 0
12.7 Obwody łowieckie 1833 - 1939 0
12.8 Kupno i sprzedaż gruntów 1889 - 1941 0
12.9 Wydzierżawienie gruntów miejskich 1826 - 1939 0
12.10 Procesy o własność miejską 1855 - 1934 0
12.11 Różne 1910 - 1938 0
12.12 Sprawozdania zarządu majątkiem miejskim 1889 - 1939 0
12.13 Komisja przewłaszczeniowa 1923 - 1937 0
12.14 Waga miejska 1879 - 1889 0
12.15 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Wojciech 1853 - 1923 0
12.16 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Stare miasto 1774 - 1924 0
12.17 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Kolumbia, Grobla, Rybaki 1838 - 1940 0
12.18 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Marcin 1876 - 1933 0
12.19 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Roch 1852 - 1928 0
12.20 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Chwaliszewo. Ostrówek 1855 - 1933 0
12.21 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Jeżyce 1889 - 1939 0
12.22 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Łazarz, Górczyn 1875 - 1941 0
12.23 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Wilda 1874 - 1964 0
12.24 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Winiary 1907 - 1937 0
12.25 Zakup terenów dla rzeźni miejskiej 1894 - 1925 0
12.26 Hipoteki na gruntach miejskich 1889 - 1939 0
12.27 Lombard 1847 - 1940 0
12.28 Pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską, gwarancje hipoteczne 1890 - 1938 0
12.29 Założenie banku miejskiego 1891 - 1923 0
12.30 Pożyczki miejskie na budownictwo mieszkaniowe 1816 - 1938 0
12.31 Wykazy długów miejskich 1854 - 1933 0
12.32 Spłacanie długów miejskich 1852 - 1935 0
12.33 Pożyczki miejskie 1877 - 1939 0
12.34 Gospodarka wojenna 1914 - 1923 0
12.35 Fundacje - sprawy ogólnoorganizacyjne 1859 - 1937 0
12.36 Fundacje - sprawy majątkowe 1800 - 1939 0
12.37 Fundacje - sprawy hipoteczne 1829 - 1934 0
12.38 Fundacje - sprawozdania fundacyjne 1803 - 1939 0
12.39 Fundacje dla domu panującego i państwowe 1816 - 1939 0
12.40 Fundacje dla Instytutu 7 wdów i 5 panien 1795 - 1939 0
12.41 Fundacje pomocy dla zubożałych rzemieślników 1884 - 1939 0
12.42 Różne fundacje i legaty 1805 - 1974 0
13 Wydział Ogrodów Miejskich 0
13.1 Organizacja i administracja 1898 - 1940 0
13.2 Ogrodnictwa hodowlane 1914 - 1940 0
13.3 Ogródki działkowe 1922 - 1940 0
13.4 Parki 1903 - 1941 0
13.5 Boiska, dziecińce, pływalnie 1905 - 1940 0
13.6 Zieleńce i zieleń w mieście 1898 - 1940 0
13.7 Projekty zieleńców /nie zrealizowane/ 1900 - 1940 0
13.8 Cmentarze 1929 - 1940 0
14 Wodociągi Miejskie 0
14.1 Okres pruski /1857-1918/ 1857 - 1920 0
14.2 Okres polski /1919-1939/ 1917 - 1940 0
15 Rzeźnia Miejska i Targowisko 0
15.1 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy ogólne Rzeźni przed budową nowej 1793 - 1939 0
15.2 Okres pruski /1793-1918/ - zarządzenia i statuty 1897 - 1921 0
15.3 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy odszkodowań, ubezpieczenia 1894 - 1920 0
15.4 Okres pruski /1793-1918/ - budowa Rzeźni 1882 - 1989 0
15.5 Okres pruski /1793-1918/ - różne 1891 - 1920 0
15.6 Okres polski /1919-1939/ - zarządzenia i okólnik 1910 - 1939 0
15.7 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, budżety, sprawozdania 1923 - 1939 0
15.8 Okres polski /1919-1939/ - dalsza rozbudowa Rzeźni i urządzeń 1922 - 1939 0
15.9 Okres polski /1919-1939/ - wywóz i przywóz mięsa 1928 - 1939 0
15.10 Okres polski /1919-1939/ - różne 1923 - 1939 0
16 Wydział Finansowy 0
16.1 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy miejskiej 1769 - 1911 0
16.2 Okres pruski /1794-1918/ - spłaty długów 1800 - 1864 0
16.3 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z innych źródeł 1796 - 1891 0
16.4 Okres pruski /1794-1918/ - księgi rachunkowe 1794 - 1861 0
16.5 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z młynów 1799 - 1820 0
16.6 Okres pruski /1794-1918/ - oświetlenie ulic 1804 - 1835 0
16.7 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe Głównej Kasy Miejskiej 1794 - 1922 0
16.8 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe różnych opłat administracyjnych 1821 - 1842 0
16.9 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe spraw wojskowych 1804 - 1850 0
16.10 Okres pruski /1794-1918/ - księgi depozytowe 1826 - 1863 0
16.11 Okres pruski /1794-1918/ - dowody do ksiąg depozytowych 1797 - 1849 0
16.12 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe funduszu budowlanego 1803 - 1872 0
16.13 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe funduszu budowlanego 1800 - 1906 0
16.14 Okres pruski /1794-1918/ - rachunki kasy szkolnej 1824 - 1849 0
16.15 Okres pruski /1794-1918/ - cegielnie 1797 - 1815 0
16.16 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z wodociągów masztalarni itp.. 1800 - 1843 0
16.17 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy ubogich 1822 - 1846 0
16.18 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe kasy ubogich 1818 - 1845 0
16.19 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe kasy ubogich 1798 - 1849 0
16.20 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasy depozytowej ubogich 1827 - 1830 0
16.21 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe zakładu sierot 1827 - 1893 0
16.22 Okres pruski /1794-1918/ - księgi i dowody kasowe szpitala miejskiego 1797 - 1895 0
16.23 Okres pruski /1794-1918/ - sumy zahipotekowane na posesjach na rzecz ubogich 1779 - 1873 0
16.24 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne 1832 - 1922 0
16.25 Okres pruski /1794-1918/ - komisje finansowe 1882 - 1913 0
16.26 Okres polski /1919-1939/ - sprawy organizacyjne 1913 - 1937 0
16.27 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budżetowe 1921 - 1940 0
16.28 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, sprawozdania 1922 - 1934 0
16.29 Komunalna Kasa Oszczędności 1827 - 1938 0
17 Wydział Podatkowy 0
17.1 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek gruntowy 1813 - 1859 0
17.2 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek przemysłowy 1812 - 1834 0
17.3 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek kominowy /podymne/ 1794 - 1829 0
17.4 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek osobisty albo fortyfikacyjny 1809 - 1813 0
17.5 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: pogłówne 1808 - 1830 0
17.6 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: inne podatki 1813 - 1826 0
17.7 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne kasy podatkowej 1875 - 1922 0
17.8 Okres pruski /1794-1918/ - generalia podatków 1822 - 1926 0
17.9 Okres pruski /1794-1918/ - specjalia podatków 1826 - 1926 0
17.10 Okres pruski /1794-1918/ - podatek dochodowy od przedsiębiorstw i instytucji 1889 - 1925 0
17.11 Okres polski /1919-1939/ - sprawy podatkowe różne 1838 - 1939 0
17.12 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Wojciech 1801 - 1899 0
17.13 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Stare Miasto 1795 - 1925 0
17.14 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Kolumbia 1828 - 1899 0
17.15 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Przy Tumie 1824 - 1895 0
17.16 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Rybaki 1814 - 1899 0
17.17 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Grobla 1807 - 1899 0
17.18 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Marcin 1805 - 1900 0
17.19 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Ostrówek 1822 - 1899 0
17.20 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Roch 1818 - 1898 0
17.21 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Śródka 1807 - 1900 0
17.22 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Chwaliszewo 1814 - 1900 0
17.23 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zagórze 1816 - 1899 0
17.24 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zawady 1823 - 1900 0
17.25 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : różne dzielnice miasta 1797 - 1869 0
17.26 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - zmiany własności nieruchomości 1875 - 1900 0
17.27 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - spisy domów i karty zakwaterowań 1900 - 1905 0
17.28 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - pożyczki hipoteczne 1836 - 1977 0
18 Wydział Administracji Ogólnej I Instancji 0
18.1 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólne, zarządzanie 1895 - 1930 0
18.2 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólnopaństwowe 1920 - 1929 0
18.3 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy polityczne i konsularne 1818 - 1929 0
18.4 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - migracje ludności, opcja, majątek 1826 - 1930 0
18.5 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy karno-administracyjne 1922 - 1929 0
18.6 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy porządkowe -administracyjne 1920 - 1935 0
18.7 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy rodzinne 1915 - 1929 0
18.8 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy sanitarne i weterynaryjne 1911 - 1932 0
18.9 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - komunikacja, handel, przemysł , biura wywiadowcze 1836 - 1931 0
18.10 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy organizacyjne, zarządzanie 1920 - 1932 0
18.11 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy polityczne i konsularne 1924 - 1932 0
18.12 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy karno-administracyjne 1920 - 1932 0
18.13 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy porządkowo-administracyjne 1919 - 1939 0
18.14 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - mniejszości narodowe 1920 - 1932 0
18.15 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - komunikacja. handel, przemysł 1906 - 1933 0
18.16 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy sanitarne i weterynaryjne 1919 - 1937 0
18.17 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - bezpieczeństwo przeciwpożarowe 1923 - 1932 0
18.18 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - biura wywiadowcze i pośrednictwa 1920 - 1932 0
18.19 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy rodzinne, nazwiska 1920 - 1932 0
18.20 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy organizacyjne 1925 - 1939 0
18.21 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy obywatelstwa i konsularne 1922 - 1939 0
18.22 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy zmiany nazwisk 1920 - 1938 0
18.23 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy inwalidzkie 1915 - 1939 0
18.24 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy karno-administracyjne 1920 - 1940 0
18.25 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - opieka nad dziećmi 1926 - 1939 0
18.26 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - nadzór nad stowarzyszeniami 1928 - 1939 0
18.27 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy gminy żydowskiej 1928 - 1939 0
18.28 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy sanitarne 1928 - 1937 0
18.29 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - komunikacja, przemysł, handel 1926 - 1939 0
18.30 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy rolnicze, weterynaryjne, łowieckie 1920 - 1940 0
18.31 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - społeczne i zarobkowe biura pośrednictwa pracy 1924 - 1939 0
18.32 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracyy 1918 - 1939 0
19 Wydział Ewidencji Ludności 1158658
19.1 Akta ogólne 1843 - 1940 0
19.2 Spis ksiąg meldunkowych z lat 1830-1939 1630 - 1969 0
19.3 Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/ 1158658
19.4 Rejestr domów miasta Poznania /1931-1940/ 1924 - 1939 0
20 Stadtverwaltung Posen 0
20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 1938 - 1944 0
20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung / 1940 - 1944 0
20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 1939 - 1944 0
20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 1936 - 1944 0
20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 1939 - 1944 0
20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 1939 - 1944 0
20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 1939 - 1944 0
20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 1939 - 1944 0
20.9 Pressereferat /Referat prasowy/ 1942 - 1945 0
20.10 Stadtwerke /Wodociągi, Gazownia, Elektrownia/ 1939 - 1945 0
20.11 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1940 1940 - 1940 0
20.12 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1941 1940 - 1941 0
20.13 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1943 1943 - 1943 0
21 Księgi kancelaryjne. Acta consularia (akta urzędu i sądu rady miejskiej) 61005
21.1 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri cosulatus 1398 - 1525 671
21.2 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri obligatiorum, decrotorum etc. 1525 - 1626 1291
21.3 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri controversiarum 1535 - 1626 15931
21.4 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber proconsulis 1551 - 1553 41
21.5 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber contumaciorum 1551 - 1557 50
21.6 Czystopisy protokołów ksiąg rady - litterae missivae 1535 - 1569 881
21.7 Czystopisy protokołów ksiąg rady - acta consularia (Protocollon officii consularis) 1615 - 1790 39157
21.8 Wtóropisy ksiąg rady 1722 - 1763 2983
21.9 Fragmenty i ekstrakty z ksiąg rady 1728 - 1761 0
21.10 Bruliony ksiąg rady 1527 - 1727 0
21.11 Acta consularia - decreta 1772 - 1793 0
21.12 Acta consularia, inscriptiones, quietationes etc. 1777 - 1793 0
21.13 Acta consularia - resolutiones 1778 - 1793 0
21.14 Acta consularia - indeksy do ksiąg 1615 - 1772 0
21.15 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry oraz akta spraw 1594 - 1772 0
21.16 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry spraw 1710 - 1793 0
21.17 Księgi sądu opiekuńczego rady (iudicium puppilare) 1730 - 1782 0
21.18 Księgi przyjęć do prawa miejskiego 1575 - 1793 0
21.19 Księgi taks 1595 - 1793 0
21.20 Księgi trzech porządków miejskich (tres ordines) 1649 - 1792 0
21.21 Ekstrakty z ksiąg grodzkich 1600 - 1771 0
22 Księgi kancelaryjne. Acta advocatalia et scabinalia (księgi wójta i ławy) 0
22.1 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji 1430 - 1511 0
22.2 Księgi sądu niespornego ławy - wtóropisy ksiąg rezygnacji z kancelarii ławy 1512 - 1622 0
22.3 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji z kancelarii ławy 1500 - 1693 0
22.4 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji sądu wiejskiego 1518 - 1533 0
22.5 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji - bruliony 1500 - 1641 0
22.6 Księgi sądownictwa spornego ławy - księgi powiatku 1491 - 1580 0
22.7 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego (iudicim forense) czystopisy 1501 - 1633 0
22.8 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego - bruliony 1544 - 1638 0
22.9 Księgi wójtowskie i ławnicze księgi sądu wójtowskiego 1508 - 1694 0
22.10 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego i ławniczego 1694 - 1790 0
22.11 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego - rezygnacje 1764 - 1793 0
22.12 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi wójtowskie - bruliony 1530 - 1760 0
22.13 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry i akta sądu wójtowskiego i ławniczego 1632 - 1781 0
22.14 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry sądu wójta 1645 - 1793 0
22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi testamentów 1495 - 1769 0
22.16 Księgi sądu kryminalnego - czystopisy 1502 - 1629 0
22.17 Księgi sądu kryminalnego - złożonego 1652 - 1793 0
22.18 Księgi sądu kryminalnego dla szlachty 1588 - 1610 0
22.19 Księgi sądu kryminalnego - bruliony 1553 - 1723 0
22.20 Akta sądu kryminalnego - zeznania 1718 - 1778 0
22.21 Kontrakt z katem 1763 - 1888 0
23 Księgi kancelaryjne. Sądy miejskie w okresie Konstytucji 3 maja 0
23.1 Sąd I instancji cyrkułu i miasta wydzielonego 1792 - 1792 0
23.2 Sąd Apelacyjny w sprawach cywilnych 1791 - 1792 0
23.3 Sąd Apelacyjny w sprawach kryminalnych 1791 - 1792 0
24 Księgi kancelaryjne. Acta dispensatorum (księgi urzędu i sądu szafarskiego) 0
24.1 Księgi administracyjne i sądowe - księgi urzędu i sądu szafarskiego 1545 - 1793 0
24.2 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - rejestry spraw 1732 - 1793 0
24.3 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego na papierze stemplowym 1776 - 1792 0
24.4 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - bruliony 1591 - 1688 0
24.5 Księgi administracyjne i sądowe - księgi szafarskie (stan majątku miejskiego) 1759 - 1777 0
24.6 Księgi administracyjne i sądowe - księgi depozytów 1542 - 1669 0
24.7 Księgi administracyjne i sądowe - księgi wagi i dochodów z bud jarmarcznych i innych 1549 - 1713 0
24.8 Księgi administracyjne i sądowe - akta dotyczące wsi miejskich, przedmieść oraz młynów 1529 - 1785 0
24.9 Księgi rachunkowe kasy miejskiej - rachunki szafarskie 1493 - 1780 0
24.10 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki ekonomii 1780 - 1792 0
24.11 Księgi administracyjne i sądowe -inwentarze dochodów i rozchodów (proventus ordonarii) 1591 - 1648 0
24.12 Księgi administracyjne i sądowe - księgi kasy miejskiej 1534 - 1779 0
24.13 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki długów 1601 - 1792 0
24.14 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki remontów miejskich 1589 - 1784 0
24.15 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki pomocy społecznej 1604 - 1657 0
24.16 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki czynszów ze wsi miejskich po operacji 1691 - 1810 0
24.17 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki cegielni i wapniarni 1538 - 1632 0
24.18 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Bogdanka 1527 - 1793 0
24.19 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna za Dominikanami i na Czapnikach 1594 - 1718 0
24.20 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna folusz * * Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 1736 - 1742 0
24.21 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 1647 - 1762 0
24.22 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Topolnik 1626 - 1643 0
24.23 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Wierzbak 1634 - 1764 0
24.24 Rejestry rachunkowe wodociągów miejskich 1556 - 1784 0
24.25 Księgi rachunkowe giełdy i kratki (wyszynk piwa) 1720 - 1792 0
24.26 Rachunki folwarku Bonin 1584 - 1628 0
24.27 Rachunki folwarku Bonin i Sołacz 1636 - 1641 0
24.28 Rachunki folwarku Górczyn 1610 - 1643 0
24.29 Rachunki folwarku Sołacz 1598 - 1628 0
24.30 Rachunki folwarku Wilda 1581 - 1644 0
24.31 Rachunki folwarku Dębiec 1721 - 1731 0
24.32 Rachunki folwarku Zegrze i Rataje 1600 - 1776 0
24.33 Rejestry podatkowe - czopowego 1534 - 1788 0
24.34 Rejestry podatkowe - hiberny 1714 - 1730 0
24.35 Rejestry podatkowe - mostowego, dyszlówki, akcyzy 1585 - 1719 0
24.36 Rejestry podatkowe - podymnego 1634 - 1799 0
24.37 Rejestry podatkowe - pogłównego 1635 - 1788 0
24.38 Rejestry podatkowe - serwisgeltu i kontrybucji na rzecz wojska 1587 - 1812 0
24.39 Rejestry podatkowe - strażnego 1647 - 1793 0
24.40 Rejestry podatkowe - szosu 1514 - 1657 0
24.41 Rejestry podatkowe - ungeltu 1556 - 1740 0
24.42 Rejestry podatkowe - czynszu ziemnego 1520 - 1740 0
24.43 Rejestry podatkowe - podatków i składek specjalnych 1462 - 1779 0
24.44 Dochody i wydatki szpitali miejskich i bractw miłosierdzia 1420 - 1794 0
24.45 Dochody i wydatki kościoła parafialnego Marii Magdaleny 1590 - 1798 0
25 Księgi kancelaryjne. Księgi nieseryjne (wydzielone z miscellaneów i variów) 0
25.1 Kodeksy prawne, statuty, kopiarze i spisy dokumentów miejskich 1520 - 1764 0
25.2 Księgi Dobrego porządku 1779 - 1784 0
25.3 Wykazy nieruchomości miejskich 1712 - 1790 0
25.4 Księgi kupieckie 1576 - 1786 0
26 Księgi kancelaryjne. Fragmenty ksiąg miejskich 1482 - 1791 0
27 Akta luźne 0
27.1 Sprawy ogólno-administracyjne (m.in.. wykazy i sumariusze dokumentów miejskich) 1443 - 1826 0
27.2 Obronność i bezpieczeństwo miasta, ciężary wojskowe 1550 - 1817 0
27.3 Zarządzanie majątkiem miejskim, wsie, folwarki miejski 1718 - 1806 0
27.4 Kasa miejska 1555 - 1805 0
27.5 Podatki i opłaty 1569 - 1813 0
27.6 Handel i rzemiosło 1496 - 1793 0
27.7 Opieka społeczna 1449 - 1799 0
27.8 Kościoły 1424 - 1824 0
27.9 Klasztory 1592 - 1789 0
27.10 Żydzi 1537 - 1792 0
27.11 Dysydenci 1551 - 1785 0
27.12 Rozruchy w mieście 1596 - 1699 0
27.13 Sprawy majątkowe mieszczan (m. in sprzedaże i kupna nieruchomości) 1536 - 1793 0
27.14 Sprawy sądowe dotyczące władz miejskich i mieszczan 1536 - 1792 0
27.15 Ekstrakty z ksiąg sądowych 1406 - 1792 0