Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1882/0
Daty skrajne
1874-1935
Liczba serii
6
Liczba skanów
8832