Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1882/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
8832