Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1882/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
8832