Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ceradz Kościelny (pow. poznański)

Sygnatura
53/3257/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1228