Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gryżyna (pow. kościański)

Sygnatura
53/3316/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
907