Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kędzierzyn (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3336/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
99