Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lutogniew (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3379/0
Daty skrajne
1808 - 1873
Liczba serii
6
Liczba skanów
666