Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Modliszewko (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3404/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
703