Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Modrze (pow. poznański)

Sygnatura
53/3405/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
1238