Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Modrze (pow. poznański)

Sygnatura
53/3405/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1229