Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Myjomice (pow. kępiński)

Sygnatura
53/3410/0
Daty skrajne
1818 - 1855
Liczba serii
6
Liczba skanów
431