Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ociąż (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3422/0
Daty skrajne
1812 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
71