Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatów (pow. kępiński)

Sygnatura
53/3428/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
1170