Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Otorowo (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/3437/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
494