Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radzim (pow. obornicki)

Sygnatura
53/3472/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
63