Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radzim (pow. obornicki)

Sygnatura
53/3472/0
Daty skrajne
1844 - 1869
Liczba serii
6
Liczba skanów
63