Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skórzewo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3497/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
171