Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Słupia (pow. poznański)

Sygnatura
53/3503/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
348