Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wałków (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3541/0
Daty skrajne
1820 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
831