Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3553/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
204