Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3553/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
204