vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zbiersk (pow. kaliski) - w 2018 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Kaliszu (ub. nr 438)

Sygnatura
53/3736/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów