Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brudzewo (pow. słupecki)

Sygnatura
53/4923/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
714