Sąd Obwodowy w Drezdenku

Sygnatura
66/81/0
Liczba serii
208
Liczba skanów
6920
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Akta ogólne 0
1.1 Akta dotyczące organizacji urzędu 1832 - 1944 0
1.2 Akta dotyczące organizacji hipoteki 1801 - 1920 0
1.5 fundacje i darowizny 1854 - 1935 0
1.6 Akta personalne 1896 - 1943 0
1.7 Akta zbiorcze do spraw ogólnych 1907 - 1943 0
2 Rejestry i skorowidze 0
2.1 Rejestry właścicieli gospodarstw rolnych 1945 - 1945 0
2.2 Rejestry do spraw opiekuńczych i kurateli sądowej 1847 - 1907 0
2.3 Rejestry do spraw testamentowych 1847 - 1932 0
2.4 Rejestry do spraw familijnych 1907 - 1932 0
2.5 Rejestry do spraw spadkowych 1907 - 1920 0
2.6 Rejestry do spraw kupców i spółek kupieckich (Handelsregister A) 1862 - 1939 0
2.7 Rejestry do spraw skarg prywatnych 1895 - 1910 0
2.8 Rejestry do spraw procesów cywilnych 1901 - 1906 0
3 Akta karne 0
3.1 Procesy cywilne 1848 - 1944 0
3.2 Oskarżenia prywatne 1931 - 1943 0
3.3 Wnioski procesowe nadleśnictw 1931 - 1942 0
4 Akta zbiorcze do spraw karnych 0
4.1 Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych 1905 - 1942 0
4.2 Akta zbiorcze do spraw procesów wekslowych 1929 - 1931 0
4.3 Akta zbiorcze do spraw przerachowania hipoteki 1930 - 1941 0
5 Sprawy upadłościowe 0
5.1 Postępowanie upadłościowe 1907 - 1937 0
5.2 Masa upadłościowa 1901 - 1931 0
5.3 Pasywa 1908 - 1938 0
5.4 Podział masy upadłościowej 1901 - 1930 0
5.5 Wnioski upadłościowe 1906 - 1927 0
6 Akta zbiorcze do spraw upadłościowych 0
7 Licytacje przymusowe 1900 - 1941 0
7.1 Alt Beelitz (Stare Bielice) 0
7.2 Bergdorf (Górzyska) 0
7.3 Brand (Lubiewo) 0
7.4 Dragebruch (Drawiny) 0
7.5 Driesen (Drezdenko) 0
7.6 Eschbruch (Rąpin) 0
7.7 Friedrichshorst (brak polskiego odpowiednika) 0
7.8 Gottschimm (Gościm, Chocim) 0
7.9 Guscht (Goszczanowo) 0
7.10 Guschterbruch, Neu Guschterbruch (Goszczanówko, Goszczanówka, Goszczanówek) 0
7.11 Guschterholländer (Goszczanowiec) 0
7.12 Liependorf (Lipno) 0
7.13 Lubiath (Lubiatów) 0
7.14 Marienthal (Marzenin) 0
7.15 Modderwiese (Grotów) 0
7.16 Neu Anspach (Niegosław) 0
7.17 Neu Beelitz (Nowe Bielice) 0
7.18 Neu Dessau (Kosin) 0
7.19 Neu Erbach (Kawczyn) 0
7.20 Neuteich (Chełst) 0
7.21 Neuteicher Holländer (Kaczory) 0
7.22 Neu Ulm (Osów) 0
7.23 Salzkossäthen (Kleśno, Klesno) 0
7.24 Schartowswalde (Czartowo) 0
7.25 Schöneberg (Radowo) 0
7.26 Sieb (Bagniewo) 0
7.27 Trebitsch (Trzebicz) 0
7.28 Vorbruch (Łęgowo) 0
7.29 Vordamm (Nowe Drezdenko, Fordam. Od 1967 r. północna część miasta Drezdenko) 0
8 Zarządy przymusowe 1917 - 1934 0
9 Akta zbiorcze do spraw zarządów przymusowych 1936 - 1939 0
10 Akta testamentowe 1708 - 1945 0
11 Akta spadkowe 1653 - 1935 0
12 Akta zbiorcze do spraw testamentowych i spadkowych 1866 - 1942 0
13 Akta zbiorcze do akt stanu cywilnego 1838 - 1936 0
14 Akta zbiorcze do spraw familijnych 1929 - 1940 0
15 Akta zbiorcze do spraw firm i przedsiębiorstw 1890 - 1944 0
16 Akta kurateli sądowej 1880 - 1945 0
17 Akta opiekuńcze 1886 - 1945 0
18 Księgi gruntowe 0
18.1 Aarhorst (Tuczępy) 1873 - 1941 0
18.2 Alt Beelitz (Stare Bielice) 1801 - 1944 0
18.3 Alt Haferwiese (Stara Łącznica) 1838 - 1893 0
18.4 Altkarbe (Stare Kurowo) 1877 - 1893 0
18.5 Bergdorf (Górzyska) 1912 - 1938 0
18.6 Brand (Lubiewo) 1863 - 1937 0
18.7 Brenkenhofsbruch (Błotno) 1830 - 1893 0
18.8 Dragebruch (Drawiny) 1825 - 1941 0
18.9 Driesen (Drezdenko) 1735 - 1943 0
18.10 Driesen Forstgrundstücke (Drezdenko Nadleśnictwo) 1827 - 1893 0
18.11 Driesen-Kietz (Drezdenko Chyże, Chyże, obecnie wschodnia część miasta Drezdenko) 1835 - 1939 0
18.12 Driesen-Steinbusch Herrschaft (Drezdenko-Głusko, Kamienna-majątek ziemski) 1807 - 1928 0
18.13 Erbenwunsch (Moczydła) 1810 - 1940 0
18.14 Eschbruch (Rąpin) 1855 - 1940 0
18.15 Friedrichshorst (brak polskiego odpowiednika) 1866 - 1940 0
18.16 Gottschimm (Gościm, Chocim) 1790 - 1942 0
18.17 Grenzbruch (Łasocin) 1880 - 1941 0
18.18 Guscht (Goszczanowo) 1850 - 1941 0
18.19 Guscht-Gutsbezirk (Goszczanowo-majątek ziemski) 1913 - 1928 0
18.20 Guschterbruch (Goszczanówko, Goszczanówka, Goszczanówek) 1820 - 1942 0
18.21 Guschterholländer (Goszczanowiec) 1803 - 1942 0
18.22 Hammer (Karwin) 1800 - 1943 0
18.23 Hammer-Gut (Karwin-majątek ziemski) 1883 - 1908 0
18.24 Hammerheide (Karwin Nadleśnictwo) 1908 - 1942 0
18.25 Holm (Chełm Drezdenecki, dawny folwark, obecnie część miasta Drezdenko) 1902 - 1942 0
18.26 Langs Theerofen (Zagórze Lubiewskie) 1843 - 1940 0
18.27 Liependorf (Lipno) 1840 - 1942 0
18.28 Lubiath (Lubiatów) 1850 - 1942 0
18.29 Lubiathfliess (Lubiatówko) 1818 - 1942 0
18.30 Maliskenbruch (Małyski Łęg) 1815 - 1941 0
18.31 Marienthal (Marzenin) 1877 - 1942 0
18.32 Militzwinkel (Milicz) 1913 - 1936 0
18.33 Modderwiese (Grotów) 1818 - 1943 0
18.34 Mühlendorf (Przychód, obecnie północno-zachodnia część Drezdenka) 1835 - 1942 0
18.35 Neu Anspach (Niegosław) 1790 - 1943 0
18.36 Neu Beelitz (Nowe Bielice) 1855 - 1940 0
18.37 Neu Dessau (Kosin) 1786 - 1942 0
18.38 Neu Erbach (Kawczyn) 1828 - 1942 0
18.39 Neuteich (Chełst) 1799 - 1943 0
18.40 Neuteicher Holländer (Kaczory) 1878 - 1940 0
18.41 Neu Ulm (Osów) 1843 - 1942 0
18.42 Salzkossäthen (Kleśno) 1824 - 1942 0
18.43 Schartowswalde (Czartowo) 1856 - 1942 0
18.44 Schöneberg (Radowo) 1846 - 1942 0
18.45 Schöneberg-Gut (Radowo-majątek ziemski) 1805 - 1886 0
18.46 Schulzenwerder (Zielątkowo) 1834 - 1942 0
18.47 Sehlsgrund (Pątczyce) 1865 - 1939 0
18.48 Sieb (Bagniewo) 1876 - 1941 0
18.49 Trebitsch (Trzebicz) 1857 - 1943 0
18.50 Vorbruch (Łęgowo) 1839 - 1943 0
18.51 Vordamm (Nowe Drezdenko, obecnie część miasta Drezdenko) 1827 - 1942 0
18.52 Kopalnie węgla brunatnego 1853 - 1914 0
19 Akta gruntowe 0
19.1 Aarhorst (Tuczępy) 1781 - 1944 0
19.2 Alt Beelitz (Stare Bielice) 1776 - 1944 0
19.3 Bergdorf (Górzyska) 1830 - 1941 0
19.4 Brand (Lubiewo) 1786 - 1944 0
19.5 Dragebruch (Drawiny) 1735 - 1944 0
19.6 Driesen (Drezdenko) 1713 - 1944 0
19.7 Driesen Gut (Drezdenko-majątek ziemski) 0
19.8 Driesen-Kietz (Drezdenko-Chyża, Chyża, Chyże) 1769 - 1940 0
19.9 Erbenwunsch (Moczydła) 1785 - 1944 0
19.10 Eschbruch (Rąpin) 1762 - 1944 0
19.11 Friedrichshorst (brak polskiego odpowiednika) 1777 - 1941 0
19.12 Gorczinnenwerder (Górczynka, przysiółek koło Gościmia) 1808 - 1936 0
19.13 Gottschimm (Gościm, Chocim) 1775 - 1944 0
19.14 Guscht (Goszczanowo) 1769 - 1944 0
19.15 Guschterbruch, Neu Guschterbruch (Goszczanówko) 1775 - 1944 0
19.16 Guschterholländer (Goszczanowiec) 1774 - 1944 0
19.17 Hammer (Karwin) 1789 - 1944 0
19.18 Hammer-Gute (Karwin-majątek ziemski) 1811 - 1844 0
19.19 Hammerheide Oberförsterei (Karwin Nadleśnictwo) 1908 - 1938 0
19.20 Langs Theerofen (Zagórze Lubiewskie) 1787 - 1942 0
19.21 Liependorf (Lipno) 1775 - 1944 0
19.22 Lubiath (Lubiatów) Lubiath (Lubiatów) 1755 - 1944 0
19.23 Lubiathfless (Lubiatówka) 1874 - 1942 0
19.24 Maliskenbruch (Małyski Łęg) 1805 - 1941 0
19.25 Marienthal (Marzenin) 1771 - 1944 0
19.26 Militzwinkel (Milicz) 1778 - 1941 0
19.27 Modderwiese (Grotów) 1776 - 1944 0
19.28 Mühlendorf (Przychód, obecnie północno-zachodnia część miasta Drezdenko) 1771 - 1942 0
19.29 Neu Anspach (Niegosław) 1770 - 1944 0
19.30 Neu Beelitz (Nowe Bielice) 1801 - 1924 0
19.31 Neu Dessau (Kosin) 1771 - 1944 0
19.32 Neu Erbach (Kawczyn) 1772 - 1944 0
19.33 Neuteich (Chełst) 1730 - 1943 0
19.34 Neuteicher Holländer (Kaczory) 1780 - 1942 0
19.35 Neu Ulm (Osów) 1775 - 1944 0
19.36 Salzkossäthen (Kleśno) 1767 - 1944 0
19.37 Schartowswalde (Czartowo) 1800 - 1932 0
19.38 Schöneberg (Radowo) 1764 - 1942 0
19.39 Schulzenwerder (Zielątkowo) 1790 - 1941 0
19.40 Sehlsgrund (Pątczyce) 1829 - 1942 0
19.41 Sieb (Bagniewo) 1820 - 1941 0
19.42 Trebitsch (Trzebicz) 1779 - 1944 0
19.43 Vorbruch (Łęgowo) 1764 - 1944 0
19.44 Vordamm (Nowe Drezdenko, obecnie północna część miasta Drezdenko) 1774 - 1944 0
20 Księgi i akta hipoteczno-gruntowe Sądu Domenalnego i Miejskiego 1648 - 1823 0
21 Akta gospodarstw dziedzicznych 0
21.1 Alt Beelitz (stare Bielice) 1934 - 1944 0
21.2 Bergdorf (Górzyska) 1934 - 1934 0
21.3 Brand (Lubiewo) 1934 - 1942 0
21.4 Dragebruch (Drawiny) 1934 - 1941 0
21.5 Driesen (Drezdenko) 1934 - 1944 0
21.6 Eschbruch (Rąpin) 1934 - 1940 0
21.7 Friedrichshorst (brak polskiego odpowiednika) 1934 - 1940 0
21.8 Gottschimm (Gościm, Chocim) 1934 - 1942 0
21.9 Guscht (Goszczanowo) 1934 - 1941 0
21.10 Guschterbruch (Goszczanówko) 1934 - 1943 0
21.11 Guschterholländer (Goszczanowiec) 1934 - 1944 0
21.12 Liependorf (Lipno) 1934 - 1942 0
21.13 Lubiath (Lubiatów) 1934 - 1944 0
21.14 Marienthal (Marzenin) 1934 - 1942 0
21.15 Modderwiese (Grotów) 1934 - 1942 0
21.16 Neu Anspach (Niegosław) 1934 - 1943 0
21.17 Neu Beelitz (Nowe Bielice) 1933 - 1940 0
21.18 Neu Dessau (Kosin) 1934 - 1944 0
21.19 Neu Erbach (Kawczyn) 1934 - 1943 0
21.20 Neuteich (Chełst) 1934 - 1944 0
21.21 Neuteicher Holländer (Kaczory) 1934 - 1943 0
21.22 Neu Ulm (Osów) 1934 - 1943 0
21.23 Salzkossäthen (Kleśno) 1934 - 1942 0
21.24 Schartowswalde (Czartowo) 1934 - 1943 0
21.25 Schöneberg (Radowo) 1934 - 1944 0
21.26 Sieb (Bagniewo) 1934 - 1941 0
21.27 Trebitsch (Trzebicz) 1934 - 1944 0
21.28 Vorbruch (Łęgowo) 1934 - 1943 0
21.29 Vordamm (Nowe Drezdenko, obecnie część Drezdenka) 1934 - 1944 0
22 Duplikaty ksiąg metrykalnych 6920
22.1 Parafia Drezdenko (Driesen) 1824 - 1874 756
22.2 Parafia Rąpin (Eschbruch) 1824 - 1874 506
22.3 Parafia Przeborowo (Friedrichsdorf) 1851 - 1854 48
22.4 Parafia Goszczanowo (Guscht) 1818 - 1874 577
22.5 Parafia Niegosław (Neu Anspach) 1787 - 1874 3052
22.6 Parafia Trzebicz (Trebitsch) 1824 - 1874 1306
22.7 Parafia Nowe Drezdenko (Vordamm) 1814 - 1874 675
22.8 Gmina żydowska w Drezdenku (Driesen) 1847 - 1939 0