Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Golęcinie

Sygnatura
65/675/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
16185
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Księgi urodzen 0
2 Księgi małżeństw 0
3 Księgi zgonów 1878 - 1937 16185